Natursp?rsm?l

110 millionar kroner til oppryddingsarbeidet etter ?Godafoss?-grunnst?ytinga

seier fiskeri- og kystminister Berg-Hansen.

Det vart i statsr?d i dag gjeve fullmakt til at Kystverket kan overskride 2011-budsjettet med 110 millionar kroner for ? dekkje n?dvendige kostnader til oljevernaksjonen fram til at det er mogleg ? f? full oversikt over omfanget. N?r Kystverket har grunnlag for ? utarbeide eit endeleg overslag over kostnadene med aksjonen vil det bli vurdert om det er behov for ? stille ytterlegare midlar til disposisjon. Det vil samtidig bli fremma forslag til Stortinget om tilleggsl?yving.

Etter forureiningslova er det forureinaren som er ansvarleg for kostnadene knytt til avgrensing av og oppreinsking etter oljes?l. Det vil derfor bli kravd refusjon for staten sine kostnader ved oljevernaksjonen.
Kontakt:
Pressevakt 22 24 66 990000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Containerskipet Godafoss   #Erik Solheim