Milj?politikk

180 millioner til geologisk kunnskapsinnhenting i nordlige havomr?der

I statsr?d i dag vedtok regjeringen ? frede den arktiske vulkan?ya Jan Mayen som naturreservat.
– Jan Mayen har ikke bare Norges eneste aktive vulkan, det 2277 meter h?ye og bredekte Beerenberg. Hele ?ya har et storslagent, vulkansk landskap og en geologi som er helt spesiell i norsk sammenheng, uttaler milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.

Vulkanen p? Jan Mayen er fortsatt aktiv. Foto: Jan-Petter Huberth Hansen.
Form?let med fredningen er ? bevare en tiln?rmet uber?rt arktisk ?y og sj?omr?dene rundt, med et storslagent landskap, aktive vulkaner, viktige sj?fuglomr?der og mange kulturminner. Vernet omfatter det meste av ?ya, og sj?omr?dene ut til territorialgrensen 12 nautiske mil fra land. Et omr?de omkring den meteorologiske stasjonen og flystripen er unntatt fra vernet.
– Med vernet av Jan Mayen er den siste brikken i vernet av de norske, arktiske ?yene p? plass. Med dette er b?de Jan Mayen, Bj?rn?ya, Hopen og resten av Svalbard sikret gjennom et omr?devern Norge har grunn til ? v?re stolt av, sier Solheim.
Jan Mayen sin isolerte posisjon i et stort, produktivt havomr?de gj?r ?ya til et sv?rt viktig omr?de for sj?fugl. S?rlig havhest, polarlomvi og alkekonge er tallrike med bestander p? mellom 100 000 og 300 000 individer. Alle alkefuglene er for ?vrig representert p? ?ya. ?ya har ogs? en spesiell og ofte s?rbar vegetasjon dominert av moser, med flere s?kalte endemiske arter som bare finnes p? Jan Mayen. Til tross for begrenset st?rrelse og isolert beliggenhet har Jan Mayen en rekke kulturminner fra alle epoker i ?yas historie, som representerer flere nasjoners virksomhet tilbake til hvalfangsten p? 1600-tallet.

Til tross for begrenset st?rrelse og isolert beliggenhet har Jan Mayen en rekke kulturminner fra alle epoker i ?yas historie. Foto: Jan-Petter Huberth Hansen.
Dagens aktivitet p? Jan Mayen er knyttet til meteorologiske observasjoner samt drift og vedlikehold av installasjoner knyttet til forskning og navigasjon. I havomr?dene rundt ?ya foreg?r et betydelig fiske, s?rlig etter lodde og reke.
Framtidig aktivitet vil i tillegg til dagens virksomhet kunne omfatte nye installasjoner knyttet til navigasjon og bakkeinfrastruktur for nedlesing fra satteliter. Det er ogs? startet en ?pningsprosess for petroleumsvirksomhet i havomr?dene ved Jan Mayen. I denne forbindelse kan det i framtiden bli aktuelt ? benytte Jan Mayen til funksjoner tilknyttet petroleumsvirksomhet.
– Vernet ivaretar hensynet til framtidig bruk, samtidig som det setter rammer som skal sikre at framtidig virksomheten ikke kommer i konflikt med verneverdiene p? Jan Mayen. Ogs? i fremtiden skal det v?re vulkanene som preger landskapet p? denne isolerte ?ya, og ikke menneskelig aktivitet, avslutter Solheim.
Les mer om fredningen av Jan Mayen:
Kongelig resolusjon om fredningen av Jan Mayen
Forskrift for fredning av Jan Mayen
Faktaark om Jan Mayen fra Direktoratet for naturforvaltning (pdf)
0000

Similar Posts