Vann

2011 var et framgangsrikt ?r for Scandic!

Stockholm, Oslo 20.03.2012

2011 var et framgangsrikt ?r for Scandic!

Scandic Hotels Holding AB ?kte b?de inntekter og forbedret sitt driftsresultat gjennom 2011. I l?pet av ?ret ?pnet ogs? kjeden 8 nye hoteller og gjennomf?rte omfattende og framgangsrike tiltak for et bedre milj?.

Inntektene for Scandic Hotels Holding AB ?kte med 11,7 % til 842,6 (754,3) millioner euro i l?pet av 2011. Til tross for store investeringer rundt nye hoteller som belaster driftsmarginen, ?kte (EBITDA) fra 8,2 til 8,7 prosent, motsvarende 72,9 (61,8) millioner euro.

– Vi har gjort store investeringer i storbyomr?der som Stockholm og Oslo i 2011, samtidig som ?pningen i Berlin i 2010 har bidratt til resultatet. Gjennom disse nye hotellene har Scandic henvendt seg til nye kundesegmenter som er i tr?d med v?re m?lsetninger. I l?pet av 2012 fortsetter vi ? investere gjennom oppgradering av en rekke av v?re hoteller, sier Anders Ehrling, konsernsjef og CEO for Scandic.

Scandic driver i dag 153 hotell i 9 land. I l?pet av 2011 ?pnet 8 nye hoteller med til sammen 1544 rom. Inntektene per tilgjengelig rom (RevPAR) ?kte samtidig i 2011 med 7,4 %. Ytterligere 2 hotellprosjekt med 439 rom ble p?begynt i 2011.

Scandics langsiktige satsning p? milj?- og klimaforbedrende tiltak fortsatte i 2011. I l?pet av ?ret minsket de fossile CO2-utslippene med hele 39 %. Samtlige Scandic-hoteller i Norden benytter seg n? av elektrisitet fra vind- og vannkraft. I 2011 ble ogs? Scandic bel?nnet med Nordisk R?ds Natur- og Milj?pris for arbeidet kjeden har gjennomf?rt gjennom en ?rrekke.

Kort sammendrag av resultatet for perioden januar- desember 2011
Inntektene ?kte med 11,7 % til 842,6 (754,3) MEUR. For sammenlignbare hoteller ved uforandret valutakurs ?kte inntektene med 3,8 %.
Inntekt per tilgjengelig rom (RevPAR) ?kte med 7,4 %. For sammenlignbare hoteller ved uforandret valutakurs ?kte RevPAR med 3,6 %.
EBITDA ?kte til 72,9 (61,8) MEUR, motsvarende en margin p? 8,7 (8,2) %. Resultatet belastes med ?pningskostnader for nye hoteller med 7,4 (4,1) MEUR.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Anders Ehrling, konsernsjef og CEO, Scandic, tel: +46 709 73 52 03
Svein Arild Steen-Mevold, Vice President, Scandic Norge +47 95179390
Kristine Schaug, pressesjef, Scandic Norge, tlf: +47 90502778
Scandic er en moderne hotellkjede hvor bevisste mennesker kommer for ? f? inspirasjon og ny energi. Med over 160 hoteller og 30 000 rom er vi allerede i dag en av de st?rste hotelloperat?rene i Europa. Og vi fortsetter veksten ? i l?pet av noen ?r vil det v?re over 200 Scandic ? velge mellom. Velkommen til scandichotels.no.
Vedlagte filer
0000

Similar Posts