2011 var et framgangsrikt ?r for Scandic!

Stockholm, Oslo 20.03.2012

2011 var et framgangsrikt ?r for Scandic!

Scandic Hotels Holding AB ?kte b?de inntekter og forbedret sitt driftsresultat gjennom 2011. I l?pet av ?ret ?pnet ogs? kjeden 8 nye hoteller og gjennomf?rte omfattende og framgangsrike tiltak for et bedre milj?.

Inntektene for Scandic Hotels Holding AB ?kte med 11,7 % til 842,6 (754,3) millioner euro i l?pet av 2011. Til tross for store investeringer rundt nye hoteller som belaster driftsmarginen, ?kte (EBITDA) fra 8,2 til 8,7 prosent, motsvarende 72,9 (61,8) millioner euro.

– Vi har gjort store investeringer i storbyomr?der som Stockholm og Oslo i 2011, samtidig som ?pningen i Berlin i 2010 har bidratt til resultatet. Gjennom disse nye hotellene har Scandic henvendt seg til nye kundesegmenter som er i tr?d med v?re m?lsetninger. I l?pet av 2012 fortsetter vi ? investere gjennom oppgradering av en rekke av v?re hoteller, sier Anders Ehrling, konsernsjef og CEO for Scandic.

Scandic driver i dag 153 hotell i 9 land. I l?pet av 2011 ?pnet 8 nye hoteller med til sammen 1544 rom. Inntektene per tilgjengelig rom (RevPAR) ?kte samtidig i 2011 med 7,4 %. Ytterligere 2 hotellprosjekt med 439 rom ble p?begynt i 2011.

Scandics langsiktige satsning p? milj?- og klimaforbedrende tiltak fortsatte i 2011. I l?pet av ?ret minsket de fossile CO2-utslippene med hele 39 %. Samtlige Scandic-hoteller i Norden benytter seg n? av elektrisitet fra vind- og vannkraft. I 2011 ble ogs? Scandic bel?nnet med Nordisk R?ds Natur- og Milj?pris for arbeidet kjeden har gjennomf?rt gjennom en ?rrekke.

Kort sammendrag av resultatet for perioden januar- desember 2011
Inntektene ?kte med 11,7 % til 842,6 (754,3) MEUR. For sammenlignbare hoteller ved uforandret valutakurs ?kte inntektene med 3,8 %.
Inntekt per tilgjengelig rom (RevPAR) ?kte med 7,4 %. For sammenlignbare hoteller ved uforandret valutakurs ?kte RevPAR med 3,6 %.
EBITDA ?kte til 72,9 (61,8) MEUR, motsvarende en margin p? 8,7 (8,2) %. Resultatet belastes med ?pningskostnader for nye hoteller med 7,4 (4,1) MEUR.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Anders Ehrling, konsernsjef og CEO, Scandic, tel: +46 709 73 52 03
Svein Arild Steen-Mevold, Vice President, Scandic Norge +47 95179390
Kristine Schaug, pressesjef, Scandic Norge, tlf: +47 90502778
Scandic er en moderne hotellkjede hvor bevisste mennesker kommer for ? f? inspirasjon og ny energi. Med over 160 hoteller og 30 000 rom er vi allerede i dag en av de st?rste hotelloperat?rene i Europa. Og vi fortsetter veksten ? i l?pet av noen ?r vil det v?re over 200 Scandic ? velge mellom. Velkommen til scandichotels.no.
Vedlagte filer
0000

Authors

Related posts

Top