Energisp?rsm?l

25 ?r siden ozonlaget ble reddet

14-09-2012 10:14 FN-sambandet Det har blitt kalt den viktigste milj?avtalen noensinne. S?ndag 16. september er det 25 ?r siden verdens ledere reddet ozonlaget.

Det har blitt kalt den viktigste milj?avtalen noensinne. S?ndag 16. september er det 25 ?r siden verdens ledere reddet ozonlaget.
Montreal-protokollen er verden over kjent som en av de mest effektive milj?avtalene som noen gang er forhandlet fram.
– Montreal-protkollen er et eksempel p? at verdens land kan bli enige om de aller st?rste milj?utfordringene, sier Torbj?rn Urfjell, kommunikasjonssjef i FN-sambandet.
Der utslipp av s?kalt klorfluorkarbon (KFK) og freon-gasser p? 1970- og 1980-talelt truet med ? bryte ned hele ozonlaget, er utslippene av disse gassene n? redusert til nesten null. Konsekvensen er at ozonlaget, som lenge s? ut til ? bli ?delagt, n? er i ferd med ? bli reparert.
– Vi l?ste utfordingen med ozonlaget, da vet vi at det er mulig for verdens nasjoner ogs? ? l?se klimautfordringen med CO2-utslipp, sier Urfjell.
USA var et av landene som f?rst tok trusselen p? alvor, og innf?rte et forbud mot KFK, blant annet i spraybokser. Men i Europa gikk det saktere. Store produsenter av KFK og freon i England, Frankrike og Tyskland var mot et forbud. De mente hele teorien om at KFK-gassen ?dela ozonlaget var spr?yt.
FN.no: 25 ?r siden ozonlaget ble reddetI 1985 m?ttes 20 land, inkludert de st?rste produsentlandene, i Wien for ? diskutere hva man skulle gj?re. Resultatet ble Wien-konvensjonen, som etablerte et rammeverk, og en enighet om at noe m?tte gj?res.
Men det var to ?r seinere det store gjennombruddet kom: 16. september 1987 undertegnet en rekke statsledere den s?kalte Montreal-protokollen. Der ble man enige om ? kutte b?de produksjon og forbruk av ozon?deleggende stoffer med 50 prosent innen en gitt tidsfrist.
Globalis: Alle verdens land er med
FN-sambandet er informasjonskontoret om FN – som jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.0100

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy