Milj?politikk

34,5 millioner til ny type vindturbin med stort potensial

34,5 millioner til ny type vindturbin med stort potensial
Bergen sentrum bygges ut med moderne

Det svenske milj?teknikkselskapet Envac AB har i disse dager vunnet den st?rste enkeltkontrakt i selskapets historie. Kontrakten omhandler et underjordisk avfallsinnsamlingssystem for Bergen sentrum i Norge. Kontrakten er skrevet mellom Envac Norge AS, et heleid datterselskap av Envac AB, og BossNett AS som er en del av BIR AS. BIR AS er et av Norges st?rste kommunale renovasjonsselskap. Og eies av Bergens Kommune + ?tte andre omegnskommuner.
Kontrakten, som er p? dr?ye 210 millioner norske kroner, omfatter et n?kkelferdig underjordisk avfallssystem for Bergen sentrum, samt 10 ?rs drift og vedlikehold. Installasjonen er dimensjonert for ? betjene 7 718 boliger i Bergen sentrum, samt avfall fra dr?yt 800.000 m2 n?ringsarealer av ulikt slag.
Tre avfallstyper kommer til ? bli transportert i det underjordiske r?rsystemet: restavfall, papir og plast, der restavfallet g?r til forbrenning og papir + plast g?r til materialgjenvinning.
Det har lenge v?rt et prioritert m?l ? kunne tilby tilsvarende kildesortert avfallsinnsamling i Bergen sentrum som i andre deler av Bergen kommune og omegnskommunene. For ? kunne samle inn flere avfallstyper har det frem til i dag v?rt savnet lagringsarealer for beholdere og containere i den gamle bykjernen. Fremkommeligheten for renovasjonsbiler har ogs? v?rt en utfordring i det historisk s?rbare milj?et. N?r Bergen Kommune for noen f? ?r siden besluttet ? bygge ut fjernvarme i sentrum oppstod koordineringsmuligheter for installasjon av en annen moderne infrastruktur. I tillegg til installasjon av fjernvarme og det underjordiske avfallstransportsystemet fra Envac gjennomf?res en renovering av vann- og avl?psnett samt bygging av en ny bybane.
?I tillegg til at dette er den st?rste enkeltkontrakt tildelt Envac er det ogs? den st?rste installasjonen i en eksisterende bykjerne i Norden?, forteller Morten Straume, Adm. dir. Envac Norge AS. ?Det er et gjennombrudd for installasjoner av avfallssug i kulturelt og historisk ?mfintlige bymilj?. Vi ser at flere andre byer i Norden f?lger dette prosjektet med interesse. Fremfor alt er vi imponert av hvordan Bergen kommune kombinerer installasjonen av avfallssugsystemet med andre infrastrukturl?sninger, noe som b?de reduserer installasjonskostnaden og minimerer belastningen for byens innbyggere og n?ringsliv. Vi forventer at denne type installasjoner vil bli aktuelle for mange flere byer som vil ha et moderne og fint bymilj? og samtidig slippe ?pen h?ndtering av avfall p? gater og torg.?
?BossNett ser frem til et positivt samarbeid med Envac?, uttaler Laila Mjanger, daglig leder BossNett AS.
Installasjonen er beregnet ? v?re ferdig om 10 ?r.
Fakta:
Systemet skal betjene 7 718 boliger i Bergen ?r 2020
Total R?rlengde er 12 430 meter
Systemet tar h?nd om 3 avfallstyper, papir, plast og restavfall
R?rdiameter er 500 mm

For mer informasjon, vennligst kontakt
Morten Straume, generelt, Norge
E-mail: [email protected] Mobil: +4790170955
eller
Jonas Törnblom, Director Marketing and Communication Envac Group
E-mail: [email protected] Mobil: +46 (0)702 46 18 44
Envac Konsernbeskrivelse 2010
Envac er et av de ledende milj?teknikkselskap i Sverige og oppfant avfallssug i begynnelsen av 1960-tallet. I dag finnes systemet installert over hele verden ? i boligomr?der, n?ringsomr?der, bykjerner, industrikj?kken, sykehus og flyplasser. Envac er verdensledende innen avfallssug med 30 kontorer i 20 land i Europa, Midt-?sten, Asia, Nord- og Sydamerika.
Avfallssug fra Envac er en holdbar milj?riktig investering da systemet kombineres med ?vrig infrastruktur, eksempelvis elektrisitet, avl?p og vann.
I 2009 omsatte Envac for 1 300 millioner SEK med en ordreinngang p? dr?yt 1 000 millioner SEK. Antall ansatte utgjorde 600 personer.
Adm. dir. Envac AB, Christer Öjdemark
Markeds- & kommunikasjonsdirekt?r Envac AB, Jonas Törnblom

For mer informasjon bes?k v?r hjemmeside: www.envacgroup.com
Envac er et heleid (100 %) datterselskap til Stena Adactum AB, et selskap i Stena sf?ren med 19 000 ansatte. Omsetningen for 2009 utgjorde 47 061 millioner SEK og resultat f?r skatt utgjorde 1 750 millioner SEK.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy