Klimasp?rsm?l

500 000 til studentprosjekter

Fluff restprodukt fra elektrisk avfall, som kan inneholde alt fra gullst?v til milj?gifter som brommerte flammehemmere og kvikks?lv. Vet du hvordan man kan f? ut de verdifulle metallene fra fluffen, eller har ideer hvordan elektrisk avfall kan h?ndteres p? en bedre m?te, kan du s?ke om st?tte fra Elretur. Milj?selskapet vil st?tte gode prosjekter med inntil 500 000 kroner. S?knadsfristen er 1. mai.
– Vi jobber kontinuerlig for ? forbedre prosessene. Elreturs Milj?pris p? 500 000 g?r til personer eller bedrifter som har tanker og ideer som kan forbedre milj?h?ndteringen av elektrisk avfall. Folk eller bedrifter som har ideer om hvordan bransjen kan bli enda bedre m? s?ke p? milj?prisen v?r, sier Stig Ervik, direkt?r i Elretur AS.
Hvert ?r samler Elretur inn cirka 60 000 tonn avfall, over 12 kilo per innbygger. Bare i jern tatt ut fra gamle vaskemaskiner, kj?leskap, komfyrer og strykejern kunne Elretur satt opp fire nye Eiffelt?rn .
I tillegg er det i kasserte elektriske produktene milj?gifter som m? plukkes ut og h?ndteres, som for eksempel PCB, bly og bromerte flammehemmere. Derfor samles kassert elektrisk avfall inn. Alternativet er at giftene forurenser og skader mennesker, dyr og natur.
– Prosessen med ? fjerne milj?farlige stoffer er omfattende. Men, systemet kan forbedres, b?de i forhold til logistikk og teknologi, og ikke minst i forhold til lovgivning og rammebetingelser for bransjen. Milj?prisen kan g? til b?de teknologer, samfunnsvitere, jurister og andre med ideer og tanker de vil utforske og som kan gagne Elreturs forretningsomr?de, sier Stig Ervik, direkt?r i Elretur.
Milj?prisen 2010
Elretur har satt av 500 000 til ? st?tte opp om forskning og utvikling. Prosjektene skal normalt gjennomf?res p? ett ?r, og prosjekter m? kunne vise til milj?gevinst. Eksempler p? type prosjekter som kan s?ke er:
Optimalisering av innsamling
Redusert milj?belastning ved innsamling/transport
?kt gjenbruk
Nye anvendelser for EE-avfall
Optimalisere gjenvinning av r?stoffer
Energiutnyttelse
Andre gode prosjekter
For mer informasjon kontakt direkt?r Stig Ervik i Elretur AS p? 907 70 700 eller [email protected] eller markedssjef Guro Kj?rsvik Husby p? 99 500 518 eller [email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy