Klimasp?rsm?l

72 000 str?mkunder f?r tilskudd til lavere nettleie

Florian Geyer disputerer 12. februar 2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ?Overflow and topographically induced mixing on the Svalbard shelf?

Isdekket skiller Nordishavet fra de andre store havomr?dene i verden. Den sterke tilbakegangen i sj?is de siste ?rene gir et naturlig s?kelys p? prosesser som (de)stabiliserer isen. Et sentralt bidrag til et stabilt isdekke i Arktis er den ?kalde haloklinen?, et stabilt sjiktet vannlag som forhindrer effektiv varmetransport fra varmere vann i dypet til havoverflaten og isen.

I avhandlingen presenteres m?linger og datamodeller for kontinentalsokkelen rundt Svalbard. To prosesser forbundet med vedlikeholdet av haloklinen st?r i fokus.

Den f?rste prosessen er dannelse og transport av kaldt og saltholdig bunnvann i Storfjorden p? Svalbard. Denne vannmassen str?mmer over kontinentalsokkelen og bidrar til det stabiliserende vannlaget som beskytter isen i det sentrale Nordishavet. Avhandlingen presenterer den lengste tidsserien av bunnstr?mmen fra Storfjorden og behandler str?mmens variabilitet og hvordan vinden over Svalbard kan p?virke denne.

Den andre prosessen er den vertikale varmetransporten som til en viss grad eksisterer til tross for den stabile vannsjiktningen. Varmetransporten kan v?re st?rre i regioner hvor sterke tidevannsstr?mmer vekselvirker med bunntopografien. Denne prosessen ble unders?kt p? Yermakplat?et, et undervannsplat? nordvest for Svalbard. Direkte m?linger av varmetransporten og de underliggende drivkreftene presenteres i avhandlingen og det bidrag til Nordishavet diskuteres.
Personalia:
Florian Geyer er f?dt i 1976 i Karlsruhe i Tyskland. Han tok mastergraden i fysisk oseanografi ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen i 2004 og har siden v?rt doktorgradsstipendiat ved Nansen senter for milj? og fjernm?ling og Geofysisk Institutt, UiB.
Tidspunkt og sted for disputasen:
12.02.2010, kl. 13:15, Nansen senter for milj? og fjernm?ling, Thorm?hlensgate 47.
Kontaktpersoner:
Florian Geyer, tlf. 55 20 58 90, epost: [email protected]
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: [email protected]
Avhandlingen kan l?nes p? Bibliotek for realfag. For kj?p/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.
0000

Similar Posts