Milj?teknikk

ABB og Statoil samarbeider om utvikling av undervannsteknologi

ABB og Statoil har etablert et industrisamarbeid verdt cirka 600 millioner kroner for ? utvikle teknologi knyttet til overf?ring, distribusjon og konvertering av kraft til undervannsinstallasjoner.
ABB og Statoil har inng?tt en avtale om et s?kalt Joint Industrial Program (JIP), for ? utvikle elektriske systemer for kraftforsyning til pumper og kompressorer p? vanndybder ned mot 3000 meter og over lange avstander.

ABB er teknologileverand?r, mens programmet ledes av Statoil p? vegne av andre deltagende oljeselskaper. Avtalen er etablert p? bakgrunn av en studie ABB og Statoil har utf?rt knyttet til elektrifisering av undervannsinstallasjoner. Industrisamarbeidet har en verdi p? cirka 600 millioner, som vil bli finansiert i fellesskap av selskapene.
– ABB har v?rt en ledende leverand?r av l?sninger for konvertering av kraft til undervannsinstallasjoner i mer enn 15 ?r, og vi er takknemlige for at vi f?r denne muligheten til ? ta undervannsteknologi til et nytt niv? i samarbeid med Statoil, som har v?rt en pionér p? dette omr?det, sier leder for olje- og gassvirksomheten til ABB, Borghild Lunde.
Industrisamarbeidet er avgj?rende for ? kunne utvikle teknologien som skal forsyne kraft til fremtidige storskala, undervanns pumpe- og kompresjonsprosjekter p? norsk sokkel og internasjonalt. Programmet er et viktig skritt p? veien til komplette havbunnsfabrikker, som vil bidra til bedre utnyttelse av olje- og gassressurser, gjennom h?yere utvinningsgrad, reduserte produksjonskostnader, i tillegg til at det blir mulig ? produsere oljen p? dypt vann.
Programmet skal kvalifisere l?sninger for overf?ring av kraft med en effekt p? opp til 100 megawatt (MW), avstander p? opp til 600 kilometer og 3000 meters dyp. Reduserte kostnader gj?r det mulig ? utvinne mer ressurser fra modne felt og produsere felt som tidligere var vanskelig tilgjengelige.
St?rre elektriske systemer kan i n?r fremtid forsyne et antall pumper og kompressorer p? havbunnen ved hjelp av én kabel, i stedet for én kabel til hver motor. En havbunnsutbygging med kraftforsyning over 200 km til ?tte forbrukere vil med ny teknologi kunne redusere investeringen med minst 3 milliarder kroner.
For ? sikre kompakte og p?litelige l?sninger vil utstyret bli kapslet inn i v?skefylte, trykkompenserte tanker, som gj?r at de elektriske komponentene vil t?le trykket p? havbunnen. Omfattende testing og kvalifisering av alle komponenter er n?dvendig for ? sikre p?litelig drift n?r de er senket ned i flytende v?ske under h?yt trykk. Programmet omfatter testing og kvalifisering av b?de materialer og komponenter, detaljert design og fullskala testing av en 36 kilovolt (kV) distribusjonsenhet og to ulike frekvensomformere for henholdsvis pumper og gasskompressorer.
Teknologiutviklingsprogrammet ledes av ABBs olje- og gassvirksomhet i Norge, og utf?res i samarbeid med ABB-enheter internasjonalt, inklusive selskapets globale forskningssentere.

ABB i Norge er en del av den verdensomspennende ABB-gruppen som har hovedkontor i Sveits. ABB har virksomhet over hele landet med ca. 2200 ansatte og en ?rlig omsetning p? rundt 9,6 milliarder kroner.

ABB har en over 100 ?r lang tradisjon innen kraft- og automasjonsteknologi og satser hvert ?r store ressurser p? forskning og utvikling. Teknologi, produkter og systemer fra ABB er i bruk over hele verden. V?re produkter og systemer gir en mer stabil str?mforsyning og bedre utnyttelse av eksisterende energi. H?yere energieffektivitet er siktem?let for alt vi gj?r. V?re l?sninger bidrar til ?kt produktivitet og dermed ?kt l?nnsomhet for v?re kunder.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Gudbrandsdal Energis   #Gudbransdal Energi Enkelt   #Markedssjef Jan Jansrud   #Norsk Kundebarometer