Klimasp?rsm?l

Ad hoc: Q-Cells and LDK Solar announce continuation of supply contract for solar wafer

Norge blir st?rste bidragsyter til Verdensbankens nye fond for ? styrke kompetansen p? karbonfangst og -lagring i utviklingsland. ? Klimavennlig teknologi i utviklingsland er helt n?dvendig hvis verden skal n? klimam?lene. Derfor gir vi n? 35 millioner kroner til et fond i Verdensbanken. Fondet skal bidra til ? bygge kompetanse p? karbonfangst og -lagring, sier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
Klimaforliket i Stortinget sl?r fast at bistandspolitikken skal bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom h?ndtering av CO2.
Det nye fondet ble etablert 3. desember, og er utformet i samarbeid mellom Norge, Verdensbanken og Global CCS Institute i Australia (CCS ? karbonfangst og -lagring).
? Det var viktig at dette kom p? plass f?r klimatoppm?tet i K?benhavn. Ny teknologi er helt n?dvendig dersom de store fremvoksende ?konomiene som Kina, India og S?r-Afrika skal kunne kutte utslippene nok i fremtiden, sier Solheim.
Kullkraftverk kan komme til ? st? for nesten halvparten av kraft produksjonen i verden om 20 ?r. CCS vil kunne redusere utslipp fra kullkraftverk med hele 85-95 prosent. For at dette skal bli mulig m? det utvikles politikk og lover og regler for dette i u-landene.
? Teknologisamarbeid er viktig for ? bidra til utvikling og samtidig redusere klimagassutslippene. Med dette fondet sender vi et klart signal til u-landene om at vi ?nsker ? legge til rette for samarbeid p? karbonfangst og -lagring, sier Solheim.
Pressekontakt: Informasjonsr?dgiver Wera Helstr?m, mob. 994 09 323.
(Les mer om de internasjonale klimaforhandlingene)0000

Similar Posts