Milj?teknikk

AdBlue reduserer NOx-utslipp langs norske veier

Stadig flere i lastebiln?ringen tar i bruk tilsetningsstoffet AdBlue, som reduserer utslippet av milj?- og helseskadelig nitrogenoksid (NOx). S? langt har Statoil Fuel & Retail 64 stasjoner med AdBlue-pumper i Norge.

? NOx forsurer milj?et og er skadelig for luftveiene. AdBlue er et viktig verkt?y for ? redusere NOx-utslipp i Norge, og s? langt har vi 64 bensinstasjoner som leverer AdBlue til tungtransporten. Vi vurderer fortl?pende ? utvide nettverket med AdBlue-pumper, sier Terje Lundsten, som er kommersiell utvikler i Statoil Fuel & Retail Norge.
NOx-utslippene i Norge ligger fortsatt 14 prosent over utslippstaket som er fastsatt i G?teborgprotokollen, if?lge tall fra Statistisk sentralbyr? (SSB). Deres beregninger viser at utslippene fra veitrafikk utgjorde nesten 21 prosent av de totale utslippene av nitrogenoksider i 2011. Men de har ogs? g?tt ned med ?tte prosent siden 1990.
For ? f? bedre luft langs norske veier kuttes NOx-utslipp fra tungtransport ved ? spr?yte AdBlue, en flytende blanding av vann og nitrogenforbindelsen urea, inn i eksosen til lastebiler og busser som g?r p? diesel. Dette er mulig p? de fleste moderne diesellastebiler og -busser. I fremtiden kan AdBlue ogs? bli vanlig i personbiler.
Selger stadig mer
Bruk av AdBlue gj?r at opptil 90 prosent av NOx-utslippene brytes ned til ufarlig nitrogen og vanndamp, if?lge Yara som produserer AdBlue. Yara har regnet ut at ett tonn AdBlue tar vekk et halvt tonn NOx fra luften vi puster.
Lundsten forteller at Statoil Fuel & Retail i l?pet av de seks siste ?rene har ?kt antall stasjoner med AdBlue. N? selges blandingen fra Statoil-stasjoner over store deler av landet, og dette har gitt ?kt salg. Totalt solgte Statoil mer enn 3,6 millioner liter AdBlue (tilsvarende 3,98 tonn) i 2012, en volum?kning p? n?rmere 40 prosent fra 2011.
Enorme utslippskutt
If?lge milj?regnestykket til Yara betyr dette at norske veier ble spart for utslipp av om lag 1750 tonn NOx i fjor.
? P? grunn av stadig strengere utslippskrav fra EU har AdBlue blitt sv?rt viktig for lastebiln?ringen. Dessuten hjelper l?sningen med ? redusere drivstofforbruket, og dermed ogs? CO2-utslippene, sier Lundsten.
Denne artiklen er skrevet av Pressenytt for Statoil Fuel & Retail.
Tekst: Kari Magnussen, Pressenytt
Foto: Johnny Syversen

0000

Similar Posts