Milj?teknikk

Advarer mot plastbrenning i landbruket

Oslo: Hvert ?r bruker norske b?nder over 12 000 tonn landbruksplast. Selv om mye leveres til gjenvinning blir fortsatt noe av plasten heller brent. ? Plastbrenning p? g?rder forurenser n?rmilj?et, advarer Roger Eibakk i Gr?nt Punkt Norge.

Norge er blant de beste i Europa p? resirkulering av landbruksplast. Nesten 80 prosent av b?ndene leverer mer enn 75 prosent av plasten de bruker i produksjonen til gjenvinning, if?lge en unders?kelse som AgriAnalyse har gjennomf?rt for Gr?nt Punkt.
? Resirkulering av plast sparer milj?et for un?dvendig bruk av nye ressurser som olje og energi. Og n?rmilj?et blir ikke utsatt for un?dvendig forurensing av dioksiner og andre farlige stoffer som spres lokalt ved brenning av plast, sier Roger Eibakk, som er nasjonalt fagansvarlig for n?ringsliv i Gr?nt Punkt Norge.
Risiko for planter
Dersom man brenner plast p? et jorde kan det v?re en risiko for at milj?gifter lekker ut i milj?et, forteller seniorr?dgiver Birgitte Lyr?n ved seksjon for planter og vegetabilsk mat i Mattilsynet.
? Planter som vokser p? forurensede omr?der vil kunne ta opp skadelige stoffer. Det er g?rdeierens ansvar ? kjenne til forholdene p? sitt jorde. I 2002 ble det fastsatt grenseverdier for forurensende stoffer i n?ringsmidler, og disse grenseverdiene skal overholdes, sier Lyr?n.
Mattilsynet tar ut pr?ver av frukt og gr?nnsaker for analyse av forskjellige fremmedstoffer for ? sikre ren og trygg mat for norske forbrukere.
Milj?stasjoner letter sorteringsarbeidet
For at vi skal kunne stole p? at norskprodusert mat produseres p? en m?te som tar hensyn til dyr, mennesker og naturen for ?vrig har landbruksn?ringen utviklet Kvalitetssystem i landbruket – KSL. Martin Haarr er KSL-revisor p? oppdrag fra Matmerk. P? sine bes?k hos g?rdbrukerne ser han deres utfordringer med plast.
? Det blir stadig mer plastemballasje i produksjonen p? g?rdene. En melkebonde har for eksempel flere typer plast bare i kanner som m? h?ndteres. En annen og mer synlig type plast er den som brukes til rundballer. De ligger ute p? jordene, og dette gj?r det desto viktigere med et ryddig kulturlandskap, sier Haarr.
Derfor er det vesentlig at mest mulig av plastemballasjen sorteres og leveres til gjenvinning. For ? forenkle dette arbeidet har noen b?nder laget egne milj?stasjoner p? g?rdene, forteller han.
? Slike milj?stasjoner skulle jeg gjerne sett flere av. Det gj?r det lettere ? sortere og ha oversikt over de ulike typene avfall p? en g?rd.
Dersom Haarr ser at b?nder h?ndterer plast feil, f?r de beskjed om ? rydde opp i avviket innen en gitt tidsfrist. Samtidig understreker han at de aller fleste har det rent og ryddig p? g?rden.
? Vi har 40 000 g?rdsbruk i Norge, og i snitt er de veldig bra p? ? ha det rent og ryddig p? g?rdene. De f? som ikke oppfyller kravene blir fulgt opp.
Kan bli enda bedre
All plastemballasjen b?ndene leverer inn g?r til gjenvinning. De gj?r dermed en sv?rt viktig jobb for milj?et, opplyser Roger Eibakk i Gr?nt Punkt. Han oppfordrer flere til ? levere inn landbruksplasten sin, og til ? rengj?re den s? mye som mulig f?r levering.
? Benytt deg av din lokale avfalls- og gjenvinningsbedrift. Dette vil ikke bare spare milj?et med tanke p? kortest mulig transport, men ogs? bidra til ? opprettholde n?ringslivet lokalt, sier Eibakk.
Hvordan fungerer returordningen for landbruksplast?
N?r du kj?per landbruksplast av noen som er medlem av Gr?nt Punkt Norge er du med p? en returordning som sikrer at den innsamlede plastemballasjen blir forsvarlig gjenvunnet.
Det er viktig at landbruksplasten er sortert riktig. Den m? ogs? v?re s? ren som mulig n?r den leveres til gjenvinning.
Landbruksplasten gjenvinnes i Norge og Europa, og blir til r?stoff i produksjonen av ny plast. Den brukte plasten vaskes og kvernes f?r den smeltes om til regranulat. Dette granulatet brukes til ? lage nye plastprodukter.
Mye av rundballefolien som leveres inn blir gjenvunnet hos Folldal Gjenvinning, som er en del av Norfolier Norge. Plasten brukes til produksjon av blant annet b?reposer.
Kontaktperson:
* Gr?nt Punkt Norge, kommunikasjonsr?dgiver Arve S. Martinsen, mobil 473 89 818, e-post: [email protected]
Denne artikkelen er skrevet av Pressenytt for Gr?nt Punkt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.

Gr?nt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og b?lgepapp. I tillegg drifter Gr?nt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong p? vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.3000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy