Milj?politikk

AEG POWERTOOLS LANSERER 12 V H?NDVERKER SERIE!

Enova har denne sommeren lansert nye byggprogrammer for ? intensivere arbeidet med ? ?ke energieffektiviteten i nye og eksisterende bygg. Vi er derfor forberedt p? ? m?te flere av de m?lsettingene og utfordringene Arnstad-utvalget i dag la fram for kommunalministeren i en ny rapport om energieffektivisering.

– Utvalget har gjort et viktig arbeid, og vi vil gi honn?r til utvalget for ? ha lagt fram en solid rapport, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.
Et av de anbefalte tiltakene i Arnstad-rapporten er ? bygge etter en passivhusstandard b?de ved rehabilitering av eksisterende bygg og oppf?ring av nye. Enovas nye st?tteordninger for byggsektoren er i tr?d med dette, og man ser allerede gode resultater.
– I Drammen ?pnet nylig Marienlyst skole som det f?rste skolebygg med passivstandard, og vi registrerer flere gode forbildeprosjekter som n? er under planlegging og oppf?ring over hele landet, sier Nakstad.
Et annet forhold rapporten peker p? er behov for oppl?ring og kompetanseheving i byggsektoren for ? endre praksis.
? Enova har betydelig kompetanse p? dette omr?det. Vi samarbeider b?de med myndighetsakt?rer og n?ringen p? flere omr?der for ? sikre den kunnskap som er n?dvendig for ? ta ny byggeskikk i bruk, sier Nakstad.
Enova har for ?vrig pekt p? at ogs? andre virkemidler enn ?konomiske kan v?re effektive p? privatboligomr?det.
– Tilskudd alene utl?ser ikke det store potensialet. Her vil vi p?peke viktigheten av kunnskap om hva som utl?ser handling i forbrukermarkedet og ? se p? samvirkning av informasjon, tilgjengelighet p? energieffektive l?sninger, behov for koordinering mellom boligeier og leverand?rer – i samspill med tilskudd, sier Nils Kristian Nakstad.

Ytterligere kontakt:

Nils Kristian Nakstad, adm.dir. Mobil: 906 04 334
B?rd Bjerkaker, komm.dir. Mobil: 900 67 007
Statsforetaket Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for ? fremme en klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. M?let er at det skal bli enklere for husholdninger, n?ringsliv og offentlige virksomheter ? velge enkle, energieffektive og klimavennlige l?sninger. For mer informasjon og gratis r?d om energiomlegging, se www.enova.no eller ring Enova Svarer p? tlf. 800 49 0030000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy