milj?

Agder Energi inng?r ny langsiktig industrikraftavtale

Agder Energi inng?r ny langsiktig industrikraftavtale
Agder Energi har inng?tt avtale om ?rlig kraftleveranse av 0,5 TWh til Hydro Energi i perioden 2021 til 2030, det vil si en total leveranse p? 5 TWh.

– Slike industrikraftavtaler er et viktig bidrag til ? sikre konsernets langsiktige inntjening og bidrar samtidig til verdiskaping i norsk industri, sier konsernsjef Tom Nysted.
Kontaktperson:
Konserndirekt?r kraftforvaltning
Edvard Lauen
Mobil: 905 80 707

Om Agder Energi
Agder Energi er landets tredje st?rste energiprodusent. Konsernet er eid av kommunene p? Agder (54,5 %) og Statkraft Holding (45,5 %). Selskapet har hovedkontor i Kristiansand.
Konsernets forretningsomr?der er organisert i en rekke datterselskaper, med omfattende virksomhet flere steder p? Agder. I tillegg eier selskapet kraftstasjoner og overf?ringslinjer i Telemark og har medeiendomsrett til produksjonsanlegg i Rogaland.2000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy