Klimasp?rsm?l

?pner milj?anlegg i Sarpsborg

?rets februar er den 9. kaldeste og 22. t?rreste siden ?r 1900. M?nedens h?yeste makstemperatur kom i Troms.
Soldagen p? Bj?rn?ya: 6. februar. Foto: met.no
Februartemperaturen var under normalen i hele landet. For Norge sett under ett l? den 3,6 °C lavere enn normalen. M?nedsnedb?ren for landet som helhet var 70 % av nedb?rnormalen.
Temperatur
For deler av Vestlandet og Finnmark l? m?nedstemperaturen for februar hele 5,5 °C til 7 °C under normalen.
For store deler av S?r-Norge m? en tilbake til 1994 eller 1986 for ? finne en kaldere februar enn ?rets.
H?yest m?nedstemperatur kom langs kysten fra M?re og Romsdal til Hordaland. Svin?y fyr og Ytter?yane fyr var varmest, begge med 0,7 °C (hhv. 2,0 °C og 1,6 °C under normalen).
Laveste m?nedstemperatur kom p? Finnmarksvidda. Karasjok – Markannjarga og Cuovddatmohkki var kaldest, begge med ?19,8 °C (hhv. 4,4 °C og 5,4 °C under normalen)
H?yeste maksimumstemperatur kom p? S?rkjosen lufthavn i Troms med 6,8 °C den 13. februar.
Kautokeino registrerte landets laveste minimumstemperatur med ?41,6 °C den 21. februar.
Nedb?r
Nedb?ren var under normalen over store deler av landet. Unntakene var deler av Finnmark og Troms, samt deler av ?stlandet og Agder.
Vestlandet fikk bare 25 % av normalen. For regionen som helhet er dette den 11. t?rreste som er registrert.
Gamvik i Finnmark fikk mest nedb?r i februar, med 114,4 mm. Stasjonen er forhodsvis ny, og det foreligger ingen normal.
Sortland m?lte st?rst d?gnnedb?r med 38,2 mm den 13. februar.
Sn?forholdene
Fordelingen av sn?en er mye jevnere i ?r mellom ?stlandet og Vestlandet enn i et normal?r.
Det er betydelig mindre sn? enn normalen i Nord-Norge, i Midt-Norge og i fjellet p? Vestlandet.
?stafjells er det noe mer enn normalen eller som normalt med sn?.
I lavlandet og langs kysten av hele S?r-Norge er det fremdeles mer sn? enn normalen.
Se skif?rekartet p? yr.no
0000

Similar Posts