Milj?politikk

?pning av verdens st?rste flytende tidevannskraftverk ? Hydra Tidal i Lofoten

Mattilsynet har fastsatt forskrift om etablering og drift av karanteneanlegg for akvakulturdyr. Forskriftens krav innb?rer at karanteneanlegg m? v?re plassert p? land med behandling av avl?psvannet.

Det stilles ogs? strenge krav til smittehygienisk drift av karanteneanlegg, hvor lang karanteneperioden m? v?re, helsekontroller, uttak av pr?ver og analysering av pr?ver.
Reglene for omsetning innen E?S og import fra tredjestat ?pner for at visse forsendelser av akvakulturdyr kan tas inn til omr?der som er erkl?rt fritt for listef?rte sykdommer, selv om forsendelsen kommer fra et omr?de som ikke er erkl?rt fritt. Det stilles da krav om at dyrene skal i karantene. Krav til hvordan slik karantene skal gjennomf?res er n? fastsatt i en egen forskrift om etablering og drift av karanteneanlegg for akvakulturdyr. Forskriften gjennomf?rer kommisjonsvedtak 2008/946/EF i norsk rett.
Bestemmelsene vil ber?re et sv?rt begrenset antall og spesialiserte virksomheter. Per dags dato er det ingen karantenanlegg for akvakulturdyr som er godkjent i Norge.
Kontaktperson i Mattilsynet
Inger Eithun, tlf: 23 21 65 70, e-post: [email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy