Natur

?RETS DRIFTSTEAM – GULSKOGEN

18-10-2013 00:30 NCSC - Nordic Council of Shopping Centers Norge Nordic Council of Shopping Centers Norge og EvoTek AS deler sammen med leverand?rer i kj?pesenterbransjen ut en pris som fokuserer p? det positive bidraget et godt driftsteam gj?r for verdiskapning og trivsel i et kj?pesenter, bidrag mht. samfunnsansvar og ikke minst nytenkning i forhold til tekniske l?sninger som letter hverdagen i driften av v?re senter.

Prisen ble delt ut 17.oktober under Kj?pesenterkonferansen 2013 som arrangeres 16. oktober ? 18. oktober i Trondheim.
Juryens begrunnelse:
? ?rets Driftsteam 2013 representerer en meget velfungerende driftsorganisasjon med h?y kompetanse innenfor teknisk byggforvaltning og drift. Dette har bidratt til at driften av bygningsmassen, utearealer og tekniske anlegg holder en h?y kvalitet, sett i forhold til et konkurransedyktig niv? p? felleskostnadene.
Vinneren er et foregangseksempel innenfor egen kjede og bransjen for ?vrig. Teamet benyttes som ressurspersoner innen en rekke fagomr?der og deler sin kunnskap internt og eksternt.
?rets Driftsteam har god kontroll p? driftens milj?belastning. Er i dag en milj?fyrt?rnsbedrift og arbeider med ISO 14001 sertifisering av driftsorganisasjonen.
De ansatte har god forst?else for senterets verdidrivere og arbeider kontinuerlig for ? tilfredsstille kundene, leietagerne og g?rdeier sine forventninger.
?rets Driftsteam viser gode evner til nytenking og innovasjon som forbedrer hverdagen gjennom effektivisering av driften. Teamet engasjerer seg ogs? godt i lokalmilj?et og spiller p? lag med skoler, h?gskoler og andre instanser?

Juryen:
Roger Kongerud
OBOS Forretningsbygg AS
Frank Lunde
?rets Driftsteam 2012
Kjell Petter Sm?ge
EvoTek AS
Espen Brodahl
Securitas AS
?yvind Saetre
MK Illumination AS

I ?r er det Securitas og MK Illumination som er sponsorer til prisen.

Nordic Council of Shopping Centers Norge er den eneste foreningen i Norge for kj?pesenterbransjen og den norske avdelingen har n?rmere 350 medlemmer. Totalt har den nordiske foreningen over 1100 medlemmer, og har aktiviteter i alle nordiske land.

Form?let for foreningen er ? lage m?teplasser for bransjen, hvor det skapes faglige og menneskelige relasjoner, enten du er senterleder, sentereier, leietaker/detaljist eller tjenestetilbyder.

Arrangementene i Norge er fagseminarer, studietur til utlandet og Kj?pesenterkonferansen hver h?st. I tillegg har medlemmene tilgang til flere nordiske arrangement. NCSC tilbyr ogs? utdannelse innen Center Management.

NCSC st?r ogs? bak utdelingen av Kj?pesenterprisene: ?rets Kj?pesenter, ?rets Butikkjede, ?rets Driftsteam og markedsprisen Den Gyldne Idé. Disse prisene deles ut p? Kj?pesenterkonferansen hvert ?r. For mer informasjon om konferansen og prisene, se www.kj?pesenterkonferansen.no
01500

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy