Natursp?rsm?l

?rsrekneskap 2010 Sogn og Fjordane Energi AS SFE passerte NOK 1 milliard i omsetning i 2010

30-03-2011 10:12 Sogn og Fjordane Energi Styret i Sogn og Fjordane Energi AS (SFE) handsama 29.03.2011 ?rsoppgjeret for 2010.

Styret i Sogn og Fjordane Energi AS (SFE) handsama
29.03.2011 ?rsoppgjeret for 2010. For f?rste gong
passerte SFE 1 mrd kroner i omsetjing. Omsetjinga
auka med 430 mill. kr., mellom anna som eit resultat
av kj?pet av selskapet Elkem Energi Bremanger AS, som
seinare har skifta namn til Svelgen Kraft AS, i 2010.
Konsernet fekk eit resultat etter skatt p? 121 mill.
kr., som er 7 mill. kr. svakare enn i 2009.
Resultatet f?r skatt er 275 mill. kr., medan
driftsresultatet er 394 mill. kr. Driftsresultatet er
132 mill. kr. betre enn i 2009. Svelgen Kraft AS har
bidrege med 82 mill.kr. av driftsresultatet.
Resultatet etter skatt for Svelgen Kraft AS er
negativt med 18 mill.kr.

Dette er f?rste ?ret oppkj?pet av Svelgen Kraft AS
er konsolidert inn i SFE sine rekneskapstal.

Mill.kr 2010 2009 2008
Driftsinntekter 1 262 832 770
Driftsresultat 394 262 188
Resultat f?r skatt 275 245 155
Resultat etter skatt 121 128 430000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy