Energisp?rsm?l

Atlas Copco holder seg p? Dow Jones Sustainability Indexes

Stockholm, Sverige, 14. september 2012: Atlas Copco er inkludert i Dow Jones Sustainability Indexes i 2012/2013. Disse indeksene omfatter en liste over verdens ledende selskaper innen b?rekraftig drift.

Atlas Copco har tidligere v?rt inkludert i Dow Jones Sustainability Indexes i 2007/2008 og deretter i 2011/2012. Inkludering i indeksene for b?rekraftig drift er basert p? en ?rlig evaluering og en sammenligning opp mot sammenlignbare selskaper innen bransjen. Evalueringen fokuserer p? h?ndtering av muligheter og risikoer som f?lge av ?konomisk, milj?messig og sosial utvikling. Aspekter som forretningsstyring og strategi tas med i betraktningen, i tillegg til viktige resultatindikatorer som utslipp og avfall.

For aktivaforvaltere som fokuserer p? investeringer i b?rekraftige selskaper, gir indeksene en standard for ? m?le resultatet av investeringene.
Hvis du ?nsker mer informasjon, kan du ta kontakt med:
Daniel Frykholm, PR-ansvarlig
+46 (0)8 743 8060 eller +46 (0)70 865 8060

Atlas Copco er et industrikonsern med en verdensledende posisjon innen kompressorer, ekspandere og luftbehandlingssystemer, anleggs- og gruveutstyr, elektriske verkt?y samt monteringssystemer. Konsernet leverer b?rekraftige l?sninger som ?ker kundenes produktivitet ved hjelp av nyskapende produkter og tjenester. Selskapet, som ble grunnlagt i 1873, har hovedkontor i Stockholm i Sverige og driver virksomhet i mer enn 170 land. I 2011 hadde Atlas Copco 37 500 ansatte og en omsetning p? 81 milliarder svenske kroner (9 milliarder euro). G? til www.atlascopco.com hvis du vil ha mer informasjon.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy