Milj?politikk

?tte stoffer foresl?s inkludert p? godkjenningslista i REACH-regelverket

Han hadde nok aldri tenkt muligheten for sol i radiatoren skuespiller og revyforfatter Herbert Herding-Herberth da han skrev sin folkekj?re vise i 1928. Sola var den gang som n? f?rst og fremst kilden til liv og glede, men i v?re dager er det stadig flere som tar solenergien i bruk p? annen m?te, blant annet til ? varme vannet vi bruker i boligen.
S?kalte solfangere tas n? i stadig st?rre grad i bruk i norske boliger. Som navnet r?per fanger en solfanger varmen fra solstr?lene og varmer opp v?sken i et solvarmeanlegg i et enkelt og lukket kretsl?p. Anlegget best?r utend?rs av en eller flere solfangere som forbindes med varmtvannsbeholderen inne i huset. Den varme v?sken i solfangeren pumpes fra taket eller veggen p? huset i r?r inn i varmtvannsbeholderen. Vannet i beholderen varmes av v?sken fra solfangeren og distribueres ut i boligen b?de til radiatorvarme og varmtvann.
Et solvarmeanlegg vil normalt kunne dekke ca 60 % av det ?rlige energiforbruk til varmt vann. Det er ogs? stort nok til alene ? kunne dekke behovet for varmt vann i sommerhalv?ret fra april til oktober. En solfanger kan benyttes i kombinasjon med en annen varmekilde som en biokjele eller en varmepumpe for ? f? varmt vann p? en milj?vennlig m?te n?r solen ikke gir nok energi.
Du kan f? 20 prosent i st?tte ved kj?p av solfanger
Enova har en st?tteordning som gir 20 prosent st?tte ved kj?p av solfangere, begrenset oppad til 10 000 kroner.
– Solfangeranlegg blir stadig mer ?konomisk l?nnsomt, spesielt etter at st?tteordningen kom. Likevel er det verdt ? merke seg at det er stor variasjon i l?nnsomhet og flere faktorer man m? ta hensyn til, som for eksempel hvor du bor i landet, hvilket anlegg du kj?per, om solfangere kan erstatte en del av takplatene osv. En tommefingerregel er at et solfangeranlegg kan tjenes inn p? mellom 10 og 15 ?r, men en kan ogs? tjene det inn p? 5-10 ?r, sier energir?dgiver Trond Paasche i ?Enova Svarer?. Prisen ligger p? rundt 20 000 og oppover. Paasche oppfordrer de som vurderer ? kj?pe solfangeranlegg til ? hente inn pristilbud hos flere leverand?rer f?r man tar en avgj?relse. De store r?rleggerkjedene har etter hvert stor kompetanse p? dette, og vil kunne gi gode r?d.
Hvem b?r vurdere solfangere?
Solfangere er best egnet for de som har et h?y varmtvannsforbruk og har et totalt energiforbruk over 20 000 kWh ?rlig.
– For eksempel vil en familie med flere barn ha et mye h?yere varmtvannsforbruk enn et eldre ektepar, forklarer Paasche. Du b?r ogs? vurdere solfanger dersom du er i ferd med ? bygge nytt.

Enova Svarer hjelper deg med sp?rsm?l om solfanger kan v?re aktuelt for din bolig. Ring gratis tel: 800 49 003
Statsforetaket Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for ? fremme en klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. M?let er at det skal bli enklere for husholdninger, n?ringsliv og offentlige virksomheter ? velge enkle, energieffektive og klimavennlige l?sninger. For mer informasjon og gratis r?d om energiomlegging, se www.enova.no eller ring Enova Svarer p? tlf. 800 49 0030000

Similar Posts