Audhild Kvam ny avdelingsdirekt?r: Enova fornyer og spisser satsing p? bygg

NVE blir mer og mer attraktiv som arbeidsplass for unge. P? Universums ?rlige unders?kelse blant ingeni?rstudenter hopper NVE frem hele 42 plasser. – Vi ser at det m?lrettede arbeidet v?rt med ? rekruttere yngre arbeidskraft n? gir resultater, uttaler personalsjef Gurid Lunde.

I Universums unders?kelse blant studenter viser ?rets funn at studentene er mest opptatt av at arbeidsplassen er god referanse for fremtidig karriere og balansegangen mellom karriere og privatliv. ? Det er noe vi i NVE kan tilby. I tillegg opplever vi at de unge som s?ker seg til oss, ?nsker en jobb der de kan bidra med sin kunnskap i samfunnsutviklingen, sier Gurid Lunde.

Universum har spurt ingeni?rstudenter over hele landet hvem som er deres dr?mmearbeidsgiver. I fjor havnet NVE p? 70 plass p? denne listen. I ?r har vi hoppet opp p? 28 plass. Ingen andre arbeidsgivere har gjort et s? stort sprang som NVE. ? De siste ?rene har vi gjort en god del for ? markere oss blant unge arbeidstakere. N? ser det for alvor ut som de har f?tt ?ynene opp for hvor spennende arbeidsplass NVE er, sier Lunde. Her i NVE arbeider vi med alt fra brem?linger til ? regulere hele det norske kraftmarkedet. I tillegg har vi en stor internasjonal virksomhet. Denne variasjonen tror jeg dagens unge tiltrekkes av, avslutter Lunde.

De siste ?rene har vi vokst betydelig og mange av de nytilsatte er relativt unge. Her i NVE er vi opptatt av at alle v?re ansatte kan kombinere balansegangen mellom en karriere og privatliv. Sykefrav?ret er lavt og mange kommer tilbake til oss etter ? ha pr?vd andre arbeidsgivere. De nytilsatte selv sier at vi har interessante, l?rerike og utfordrende jobber. De sier ogs? at vi har et godt arbeidsmilj?, noe som underst?ttes av medarbeiderunders?kelser.

Kontaktpersoner
Fungerende kommunikasjonsdirekt?r Hilde Totland Harket, mobil 92 44 92 75
Personalsjef Gurid Lunde, mobil 954230400000

Authors

Related posts

Top