Milj?politikk

Auka satsing p? milj? i budsjettet

Auka satsing p? milj? i budsjettet
Foresl?r utredning av 15 omr?der for

I rapporten “Havvind ? Forslag til utredningsomr?der” er en rekke interesser langs Norskekysten kartlagt for ? finne omr?der som kan v?re egnet for havbasert vindkraft.
Rapporten er laget av en direktoratsgruppe best?ende av Direktoratet for naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Kystverket, og Oljedirektoratet, ledet av Norges vassdrags- og energidirektorat. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen mottok Havvind-rapporten fra vassdrags- og energidirekt?r Agnar Aas.
Form?let med en grovsiling av arealer og etterf?lgende strategisk konsekvensutredning er b?de ? finne teknisk-?konomisk egnede arealer, og ? gi en helhetlig vurdering av milj?- og areabruksinteresser forut for ?pning av arealer for s?knader om utbygging.
– Denne rapporten er nybrottsarbeid og et resultat av forente krefter fra en rekke fagmilj?er, sier vassdrags og energidirekt?r Agnar Aas.
Han presiserer at det i valget av foresl?tte omr?der er s?kt ? ta hensyn til viktige interesser, s? langt disse interessene har latt seg identifisere. Det er lagt s?rlig vekt p? virkninger for petroleumsinteresser, skipsfart og fiskeri, og milj?interesser som (foresl?tte) vernede omr?der, s?rlig verdifulle omr?der, sj?fugl og fisk.
De foresl?tte omr?dene for utredning fordeler seg fra helt s?r i den norske delen av Nordsj?en til Barentshavet i nord.
Les mer og last ned rapporten: http://www.nve.no/no/Nyhetsarkiv-/Pressemeldinger/Foreslaar-utredning-av-15-omraader-for-havvind/
Kontaktpersoner:
Seksjonsjef Nils Martin Espegren, tlf. 22 95 93 94/994 17 763
Senioringeni?r Nils Henrik Johnsen, tlf. 913 97 976

Lenker
http://www.nve.no
Bilder

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy