Milj?teknikk

Avl?sning for Nic Nilsen

16-09-2013 11:31 Oslo Lufthavn AS Etter 15 ?r i sjefsstolen har Nic Nilsen bestemt seg for ? fratre som administrerende direkt?r ved Oslo Lufthavn. Nilsen fortsetter som lufthavnens ?verste leder frem til hans arvtaker er p? plass og vil i tiden fremover fortsette ? f?lge opp utbyggingen av den nye terminalen (T2).

Etter 15 ?r i sjefsstolen har Nic Nilsen bestemt seg for ? fratre som adm. direkt?r ved Oslo Lufthavn. Nilsen fortsetter som lufthavnens ?verste leder frem til hans arvtaker er p? plass og vil i tiden fremover fortsette ? f?lge opp utbyggingen av den nye terminalen (T2).
– Dette har p? samme tid v?rt b?de en vanskelig og en relativt enkel beslutning. Vanskelig fordi jeg elsker ? arbeide med luftfart. Jeg f?ler at Oslo Lufthavn gj?r en s?rdeles viktig jobb for norsk luftfart og for Avinors samfunnsoppdrag. Enkel fordi b?de alder (blir 67 ?r i h?st) og 15 ?r i stillingen peker mot fornying. Jeg er meget tilfreds med at jeg f?r anledning til ? kunne bidra videre frem mot T2 ferdigstillelse, kommenterer administrerende direkt?r Nic Nilsen.
Nilsen begynte ved forl?peren til Oslo Lufthavn i 1995 og hadde ansvaret for flyttingen av landets hovedflyplass fra Fornebu til Gardermoen. Han har v?rt leder for lufthavnen fra oppstarten, og har i perioder v?rt konstituert som konsernsjef i Avinor.
– Under Nic Nilsens dyktige ledelse har Oslo Lufthavn utviklet seg til ? bli en internasjonal suksess. B?de n?r det gjelder driftsstabilitet, passasjerutvikling og kommersiell vekst, spiller v?r hovedflyplass i ?verste divisjon. Norsk luftfart og Avinor har sv?rt mye ? takke Nilsen for, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen, som ogs? er styreleder ved Oslo Lufthavn.
Falk-Petersen legger til at han setter stor pris p? at Nilsen har takket ja til fortsatt ? holde i ansvaret for utbyggingen av T2 samt ? bidra i andre st?rre utviklingsprosjekter i Avinor-konsernet.
-Nilsen har unik erfaring og kompetanse, og har v?rt en viktig st?ttespiller siden jeg tiltr?dte som konsernsjef. Selv om han g?r av som toppsjef ved Oslo lufthavn, vil han v?re en verdifull bidragsyter i videreutviklingen av Avinor-konsernet de n?rmeste ?rene, sier Falk-Petersen.
Han opplyser at stillingen som adm. direkt?r ved Oslo Lufthavn vil bli utlyst i l?pet av h?sten, og at det vil bli s?kt bistand hos et eksternt rekrutteringsfirma i prosessen. Trolig vil ny leder v?re p? plass i l?pet av 1. halv?r 2014.
Kontaktperson:
Egil Thompsen
Konserndirekt?r kommunikasjon
Avinor AS
Telefon: 934 800 12
E-post: [email protected]

Oslo Lufthavn AS eier og driver Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn. Oslo Lufthavn er et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Norge med mer enn 22 millioner reisende og mer enn 200 000 flybevegelser per ?r. Oslo Lufthavn AS er et heleid datterselskap av Avinor.3030

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy