Milj?teknikk

B?rekraftig utvikling: Scandic beste hotellkjede

Scandic er for tredje ?r p? rad blitt k?ret til den hotellkjeden som er best p? milj?- og samfunnsansvar.
Det er resultatet etter at 9 000 svenske forbrukere har deltatt i den ?rlige unders?kelsen Sustainability Brands*, hvor virksomheter blir rangert etter hvor flinke de er p? ? ta milj?- og samfunnsansvar. Unders?kelsen viser at Scandic har lykkes med ? n? ut bredt med sitt milj?budskap, og at forbrukerne i stor grad bed?mt innsatsen som positiv.
– Det siste ?ret har vi gjennomf?rt flere tiltak for ? gj?re v?re hoteller enda mer milj?vennlige og ta et st?rre samfunnsansvar, og det at gjester og forbrukere legger merke til den innsatsen er inspirerende. Et eksempel p? tiltak vi har gjort det siste ?ret er v?rt arbeid med ? bytte ut 30 000 hotell-TVer med milj?merkede TV-skjermer. V?rt krav om milj?merkede TVer gjorde ogs? at vanlige forbrukere n? har f?tt enklere tilgang til milj?merkede TV-skjermer, sier b?rekraftansvarlig Inger Mattson i Scandic.
Scandic begynte allerede i 1993 med ? utvikle det som i dag er bransjens ledende milj?program. Programmet gj?r at gode milj?messige, ?konomiske og sosiale valg skal gjennomsyre alle daglige avgj?relser i virksomheten.
– Scandic er blant selskapene som gj?r det best i unders?kelsen totalt, og er klart beste hotellkjede i Sverige. Ogs? i andre nordiske land ser vi at Scandic oppleves som et av de mest milj?vennlige selskapene, sier Erik Hedén i Sustainable Brand Index.
Uavhengig av bransje ble Scandic nummer 16 av i alt 228 selskap.
Om unders?kelsen*
Sustainable Brand er en ?rlig unders?kelse hvor forbrukerne vurderer hvilke varemerker som er de mest milj?vennlige p? det svenske markedet. Unders?kelsen bygger p? FNs retningslinjer Global Compact som gir anbefalinger om hvordan selskap b?r arbeide for ? ta et milj?ansvar, arbeide for menneskerettigheter, bedrede arbeidsforhold og motarbeidelse av korrupsjon.
I ?r har 9 000 svenska forbrukere deltatt og vurdert hvordan de bed?mmer at 228 varemerker i 18 bransjer jobber med milj?- og samfunnsansvar. Svarene er samlet inn via en webunders?kelse i desember 2012 og januar 2013.
M?let med unders?kelsen er ? f? flere selskap til ? jobbe med milj?sp?rsm?l og kommunikasjonen av dette arbeidet p? en mer forretningsmessig m?te.
Resultat & bilder/logo
Last ned resultatene fra unders?kelsen og bilder/logo fra: www.sustainablebrandindex.se
For mer informasjon om Scandics milj?arbeid: www.scandichotels.com/betterworld

Kontaktpersoner:
Inger Mattsson, b?rekraftansvarlig Scandic, tel: 070-973 50 19
Anna-Klara Lindholm, PR-ansvarlig Scandic, tel: 070-973 52 31
Erik Hedén, Sustainable Brand Index, tel: 0708-65 13 97

Hver dag arbeider Scandics 7 500 medarbeidere mot ett eneste m?l ? at du skal trives. Som Nordens gr?nneste hotellkjede har vi alltid fokus p? milj?, samfunnsansvar og tilgjengelighet. Scandic er Nordens st?rste hotellkjede med 160 hoteller i ?tte land og totalt 29 849 hotellrom og en omsetning p? 923 millioner euro. Vi vil v?re mer enn bare et hotell ? vi skal v?re et sted hvor mennesker m?tes, jobber og inspireres. 0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Energi Norge Riksl   #NHO   #Svein Oppegaard   #Troms Kraft