Energisp?rsm?l

Bare Schengen og E?S engasjerte i sosiale medier under Senterpartiets landsm?te.

Senterpartiets vedtak om ? jobbe for utmelding av Schengen skapte stort engasjement i sosiale medier, i f?lge eMinds politiske medieanalyse for uke 14. Men selv om vedtaket om kj?nnsn?ytral verneplikt ogs? skapte mange medieoppslag, viser rapporten at det var lite debatt om denne saken i de sosiale medier.
eMind har analysert 19.023 nyhetsartikler og nettinnlegg publisert i uke 14.

Schengen-sp?rsm?let preget Senterpartiets landsm?te.
eMinds Politiske medieanalyse for uke 14, viser at Senterpartiet, p? lik linje med Sv under sitt landsm?te i uke 11, opplevde en kraftig ?kning i antall medieoppslag i flertallet av de 13 politiske saksomr?der analysen m?ler. Men i motsetning til Sv klarte ikke Senterpartiet ? engasjere velgere like bredt i de sosiale medier mens landsm?tet p?gikk.

Selv om landsm?tet gav Senterpartiet en mengde medieoppslag innen saksomr?der som bl.a. helse-, samferdsel- og distriktspolitikk var det til sammenlikning lite debatt om Sp i sosiale medier i de fleste kategorier.
Unntaket er kategoriene n?rings-, ?konomisk- og utenrikspolitikk, hvor engasjementet rundt Senterpartiet er merkbart st?rre stort, og med med mange innlegg i sosiale medier.
En dypere analyse av disse nettinnleggene viser at det er prim?rt Norges forhold til EU/E?S, og konsekvensene av en eventuell utmelding av Schengen-samarbeidet, som landsm?tet fattet vedtak om ? aktivt jobbe for, som engasjerer og p?virker debatten mest.

Verneplikt for kvinner engasjerte ikke i sosiale medier.
Landsm?tevedtaket om kj?nnsn?ytral verneplikt ?kte Sps andel av totale medieoppslag i kategorien ?Forsvarspolitikk? til 29% (mot 10% uke 13).
Sp?rsm?let ble en “r?d-gr?nn sak” og tilsammen har regjeringspartiene hele 82% av all medieomtale rundt “Forsvar” i uke 14.
I sosiale medier engasjerer derimot saken lite, og Sp ender kun med 6% andel av omtalen i kategorien, hvor de borgerlige partiene tilsammen har 62% av all omtale i debatter knyttet til forsvarspolitikk samme uke.
Senterpartiet fikk pressedekning p? klima og milj? – FrP dominerer debatten i sosiale medier.
Senterpartiet ?kte andelen medieoppslag i kategori “klima og milj?” fra 10% i uke 13 til hele 52% i uke 14, som ble avsluttet med landsm?tet.
Men som i foreg?ende uker har vi kunnet spore en st?rre debatt i sosiale medier som dreier mer rundt skepsis til klimasp?rsm?l hvor Fremskrittspartiet er det partiet som oftest forekommer i debatten.
FrP har derfor hele 63 % av partiomtalen i kategori “Klima og milj?” i de sosiale medier – desidert mest omtalte parti 3. uke p? rad.

Om eMinds Politiske medieanalyse:
eMinds Politisk medieanalyse utgis ukentlig og viser partienes posisjon i nyhetsbildet og i sosiale medier fordelt p? 13 politiske saksomr?der.
eMind analyserer avisartikler og innlegg fra hele 2600 ulike norske kilder hver uke. Det store omfanget og helt nye metoder for tekstanalyse, gir et unikt innblikk i styrkeforholdet mellom stortingspartiene, partilederne og politiske saker, samt forskjellene i omtale mellom redaksjonelle og sosiale medier. Se www.emind.no for mer informasjon.
eMind AS er et analyse- og konsulentselskap i Larvik som leverer r?dgivning og tjenester innen E-handel, forretningssystemer og analyse av store datamengder.
eMind har utviklet avanserte analysemetoder for ? avdekke sammenhenger og trender i store data- og tekstmengder som aviser, nettdebatter, blogger og sosiale medier.
eMind utgir Politisk Trendanalyse – en ukentlig medieanalyse som viser alle partienes og partilederenes posisjon i nyhetsbildet og nettdebatter fordelt p? 14 politiske saksomr?der.
eMind AS ble etablert i 2007 av Jan Gusland.
0000

Similar Posts