Klimasp?rsm?l

Bedre digitale kart

L?gare kraftprisar i Noreg. Mildare v?r og auka tilsig medverka til at den gjennomsnittlege kraftprisen fall i alle dei norske elspotomr?da i f?rre veke.
Om kraftsituasjonsrapporten
NVE utarbeider og tilgjengeliggj?r kraftsituasjonsrapporter ukentlig.
Last ned kraftsituasjonsrapporten for uke 47 her.
Prisen var l?gast i S?r-Noreg. Her fall prisen med 2,7 ?re til 29,1 ?re/kWh. I Midt- og Nord-Noreg fall prisen med 3,2 ?re til 30,0 ?re/kWh. Som i veke 46 var det lik pris i Midt- og Nord-Noreg, Sverige og Finland heile veka.
Fyllingsgraden i dei norske vassmagasina auka med 0,4 prosenteiningar til 79,0 prosent fr? veke 46 til veke 47. Ved utgangen av f?rre veke var fyllingsgraden 3,8 prosenteiningar under medianverdien for veka.
For meir informasjon , kontakt
Seksjonssjef Tor Arnt Johnsen, tlf: 930 24 238
Mats ?yvind Willumsen, tlf: 22 95 90 590000

Similar Posts