Milj?politikk

Bedre fordeling av fremtidig nettkostnader

En snarlig l?sning p? innsamlingsproblemet av EE-avfall, er budskapet n?r Klif kaller returselskapene inn til fellesm?te onsdag.
De siste ukers dramatiske hentestopp og p?f?lgende opphoping av EE-avfall i kommunene har f?tt Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) til ? ta ytterligere aff?re.
? Situasjonen er prek?r. For ? forhindre uforsvarlig lagring og behandling av EE-avfall, m? returordningen umiddelbart komme i gang igjen ? for fullt, sier Ellen Hambro, direkt?r for Klif.
Vil tr? til
Etter m?ter med de enkelte returselskapene mandag, er Klifs klare inntrykk at selskapene deler bekymringen. Alle er enige om at innsamlingen snarest m? starte opp igjen.
Ragn-Sells Elektronikkretur AS og Eurovironment AS har signalisert at de ikke har oppfylt hele forpliktelsen og at de vil henvende seg til kommuner for ? hente mer avfall. Eurovironment har gitt uttrykk for at det kun er i enkelte produktgrupper at de ikke har oppfylt sine forpliktelser.
? Som vi har p?pekt under m?tene, er retursystemet for EE-avfall som helhet pliktig til ? ta h?nd om alt EE-avfall som til enhver tid blir levert inn til forhandlere og kommuner, sier Ellen Hambro.
Flere m?ter
Klif har ogs? hatt m?te med Avfall Norge, Norsk Industri og representanter fra innsamlere og behandlere som har informert om situasjonen b?de for kommunale mottak, innsamlere og behandlere av EE-avfall.
Krav til returselskaper for EE-avfall
Det enkelte returselskap skal hente og motta en andel av totalt innsamlet mengde EE-avfall som tilsvarer medlemmenes andel av total varetilf?rsel i samme geografiske omr?de.
Returselskapene skal ogs? s?rge for vederlagsfri henting av EE-avfall fra kommuner.
Klif er etter m?tet alvorlig bekymret for at returordningen er i ferd med ? bli skadelidende som helhet p? grunn av at returselskapene ikke tar sitt ansvar for at alt EE-avfall samles inn til forsvarlig behandling.
?kt fare
N?r man ikke tar h?nd om avfallet ved mottakene, kan det lett oppst? st?rre skader f?r produktene n?r behandlingsanleggene. Dette medf?rer ?kt fare for milj?forurensning.
For ? sikre at bransjen omg?ende startet full innsamling av EE-avfall fra samtlige kommunale mottak, innkaller Klif alle returselskaper til et felles m?te hos Klif onsdag 3. november.
Produsentansvar for EE-avfall
Returordningen baserer seg p? at alle produsenter og import?rer av EE-produkter er pliktig ? v?re medlem i et godkjent returselskap.
Alle returselskaper skal v?re sertifiserte av et sertifiseringsorgan og godkjent av Klif.
Returselskapene har ansvar for ? samle inn og behandle EE-avfallet milj?messig forsvarlig. En oversikt over godkjente returselskaper finner du p? www.eeregisteret.no
Sp?rsm?l kan rettes til Klif:
seksjonssjef Kari Aa, seksjon for avfallsgjenvinning og farlig avfall
telefon: 22 57 35 26, mobil: 93 26 31 26, e-post: [email protected]

Similar Posts