Natursp?rsm?l

Bedre informasjonsutveksling med AMS

NVE sender i dag forslag til forskrift med krav til funksjoner for avanserte m?le- og styringssystem p? h?ring. AMS legger til rette for bedre samspill mellom str?mkundene og andre akt?rer i kraftmarkedet.
Med avanserte m?le- og styringssystem (AMS) blir det slutt p? at husholdningskundene selv m? lese av str?mm?leren. Dette vil bli gjort automatisk. Det betyr at avregningsgrunnlaget som kraftleverand?rene bruker for ? utstede fakturaer blir mer korrekt. AMS gj?r det ogs? enklere ? bytte kraftleverand?r.
For at sluttbrukere og tjenesteleverand?rer skal kunne gj?re seg nytte av AMS, m? de f? hurtig og lett tilgang p? all relevant informasjon. Det krever helhetlig systemer for informasjonsutveksling basert p? ?pne og standardiserte l?sninger. Standardiseringsarbeidet i EU p? dette omr?det er hovedgrunnen til at forskriftsarbeidet har tatt lengre tid enn forutsatt.
– I denne h?ringsrunden ?nsker vi s?rlig ? f? inn kommentarer og forslag til hvordan gevinsten av bedre informasjonsutveksling mellom kunder, nettselskaper, kraftleverand?rer og andre tjenestetilbydere best kan hentes ut, sier Thor Erik Grammeltvedt, seksjonssjef i NVE.
For str?mkundene gj?r AMS det ogs? mulig med bedre styring av forbruk, og nettselskapene kan effektivisere nettdriften. Dette er blant annet nyttig n?r det er behov for ? redusere forbruket ved effekttopper, eller ved akutte hendelser i nettet. AMS gj?r at str?mkundene kan f? l?pende informasjon om str?mprisene, slik at forbruket kan reduseres ellers flyttes til tider med lavere pris.
– Vi er avhengige av ? ha m?lesystemer og et marked som tilbyr tilpassede l?sninger for ? f? til energieffektivisering. Slike l?sninger faller ikke p? plass over natten, og det vil ta tid f?r gevinstene av AMS realiseres. Forskriftsforslaget vi sender p? h?ring legger grunnlaget for et fremtidsrettet og effektivt kraftsystem, sier Grammeltvedt.
NVE forventer ? kunne et gj?re et forskriftsvedtak innen 1. juli 2011. Det betyr at nettselskapene kan begynne installasjon av AMS allerede til h?sten. NVE foresl?r at 80 prosent av kundene skal ha f?tt AMS innen utgangen av 2015, mens den resterende kundemassen skal ha AMS senest ett ?r senere.
P? grunn av den krevende kraftsituasjonen i Midt-Norge, er fristen i dette omr?det to ?r kortere. Nettselskapene i Midt-Norge m? s?rge for at minst 80 prosent av str?mkundene har f?tt AMS innen utgangen av 2013.
H?ringsfristen er 6. mai 2011.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Seksjonssjef Thor Erik Grammeltvedt, tlf 977 04 9850000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #FCEV   #Hyundai Motor Company   #Korea