Klimasp?rsm?l

Bedriftene styrer unna klimabilletter

Bedriftene styrer unna klimabilletter
2009 blant de varmeste ti globalt

Vi har mest sannsynlig lagt bak oss ett av de varmeste ?rene siden 1850, i f?lge en pressemelding sendt ut av Verdens Meteorologiorganisasjon i dag.
?ret 2009 (januar-oktober) ligger mellom 0,44 og 0,11 ?C over den globale normaltemperaturen for perioden 1961 – 1990. Dermed ser 2009 ut til ? bli liggende rundt femte plass, p? lista over de ti varmeste ?rene.
Varmeste ti-?r
Perioden 2000 – 2009 ser ut til ? bli varmere enn perioden 1990 – 1999. Det ti?ret var igjen varmere enn perioden 1980 – 1989. F?rst i begynnelsen av 2010 f?r vi imidlertid den fulle oversikten over hvordan innev?rende dekade og ?r ligger an.
Stort sett over normalen
De fleste kontinentene har registrert temperatur over normalen i 2009. S?r-Asia og Sentral-Afrika vil sannsynligvis kunne notere 2009 som det varmeste ?ret siden m?lingene startet. Deler av S?r-Amerika, Australia og S?r-Asia opplevde heteb?lger hyppigere enn tidligere. Isen i Arktis var p? sitt tredje laveste i 2009, etter hhv. 2007 og 2008.
Bare USA og Canada kan skilte med temperaturer under normalen i ?r.
Avvik fra normalen
?ret startet mildt, s?rlig i Nord-Europa og i store deler av Asia. For Vest- og Sentral-Europa var starten p? ?ret imidlertid kald.
?ret startet ekstremt mildt i Australia. Over hele kontinentet m?lte man temperaturer som l? 6 – 7 ?C over normalen.
V?ren var varm i Europa og Asia. Tyskland, Tsjekkia og ?sterrike rapporterer om temperatur som l? 5 ?C over normalen for april.
Den europeiske sommeren ble varm. Spanjolene gjennomlevde sin 3. varmeste sommer, bare sl?tt av somrene i 2003 og 2005.
England, Frankrika, Belgia, Tyskland og Italia opplevde heteb?lge i juli. I Italia landet daglig maksimum p? over 40 ?C i en periode.
India hadde heteb?lge i mai, mens den kom i juni for kineserne. Ogs? her rapporteres det om daglig maks p? over 40 ?C en periode, og nye temperaturrekorder ble satt.
Juli 2009 ble den nest varmeste sommeren i Alaska, siden m?lingene startet.
H?sten i s?r ble varm. Argentina, Brasil, Uruguay og Paraguay hadde en h?st hvor daglig maks l? mellom 30 og 40 ?C, og gamle temperaturrekorder falt.
Oktober ble imidlertid kald mange steder, for eksempel i USA og i Skandinavia.
Nedb?r
Middelhavregionen ble hjems?kt av hyppige nedb?rstilfeller h?sten 2009. P? mindre enn 48 timer i september falt det mer enn 300 millimeter nedb?r S?r-?st i Spania, i et omr?de hvor ?rsnedb?ren ligger p? rundt 450 mm.
Argentina, Brasil og Uruguay ble rammet av flom og ?deleggelser i november (som er v?rm?ned for dem). Enkelte stasjoner m?lte mer enn 500 mm nedb?r i l?pet av ett nedb?rtilfelle.
September i Vest-Afrika var s?rs v?t. I det afrikanske landet Burkina Faso falt det 263 mm. nedb?r p? mindre enn 12 timer ved et tilfelle.
Oktober 2009 er den v?teste oktober som noen gang er registrert i USA, nasjonen sett under ett.
Les hele pressemeldingen hos WMO

Bakgrunn
Informasjonen fra WMO er forel?pig, og basert p? informasjon samlet inn bla. av medlemslandenes meteorologiske og hydrologiske institutter.
WMO’s temperaturanalyser er basert p? tre uavhengige kilder: En britisk kilde best?ende av the Hadley Centre of UK, UK MetOffice og CRU/University of East Englia, den andre kilden er et datasett som administreres av USAs meteorologiske institutt (NOAA). Den tredje kilden er data fra Goddard Institute of Space Studies, som drives av NASA.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy