Natur

? Bedrifter i ?stfold m? ta st?rre milj?ansvar

Tenker gr?nt: ? Vi er opptatt av ? f? til en fornuftig gjenvinning av plastemballasjen rundt v?re produkter, og andre r?varer. Medlemskapet i Gr?nt Punkt er en fin m?te ? ta vare p? disse ressursene, sier Bj?rn Tangen i Glava.

Kildesortering, innsamling, og gjenvinning er en viktig del av kampen for milj?et. Likevel er det i dag flere av dem som importerer og produserer varer som ikke betaler for gjenvinning av emballasjen. Hver femte bedrift p? landsbasis er per i dag ikke med i Gr?nt Punkts returordning for emballasje. Bj?rn Tangen, innkj?pssjef i Glava AS, mener det er egoistisk ? st? utenfor gjenvinningsordningen.
? ? gj?re avfall om til et fullverdig produkt, og dermed f? det inn i kretsl?pet, er en viktig milj?sak. Bedrifter som velger ? st? utenfor ordningen, er ikke med p? ? ta sin del av milj?ansvaret, men sender regningen videre til andre. I verste fall kan dette f?re til at returordningen faller bort, eller at vi f?r dyrere, statlige ordninger som dermed ikke er ?remerket form?let, sier Tangen.
Krav fra det offentlige
I 1995 vedtok Stortinget at n?ringslivet selv skal organisere returordninger for gjenvinning av brukt emballasje. Gr?nt Punkt er n?ringslivets redskap for ? sikre finansieringen av disse returordningene. Fornyings- og administrasjonsdepartementet besluttet i 2009 at offentlige virksomheter skal kreve at deres leverand?rer er medlem i en returordning for brukt emballasje. Dette gj?r det ogs? vanskeligere for bedrifter ? st? utenfor den felles milj?dugnaden.
Dette er n?ringslivets emballasjedugnad:

I ?stfold er 270 bedrifter medlem av ordningen per dags dato.
? Glava har v?rt medlem av Gr?nt Punkt Norge fra dag én. Vi er opptatt av ? f? til en fornuftig gjenvinning av plastemballasjen og andre r?varer, og medlemskapet er en fin m?te ? ta vare p? disse ressursene. Vi s?rger ogs? for ? bruke gjenvunnet materiale i v?r produksjon. Mer enn 60 prosent av r?varene vi benytter for ? fremstille glassull er gjenvunnet glass, forteller Tangen.
Sniker seg unna
I 2012 s?rget bedrifter som var medlem av Gr?nt Punkt for en reduksjon i CO2-utslipp p? 400 000 tonn.
? V?re medlemmer gj?r i dag en fantastisk innsats for milj?et og samfunnet. Det er viktig at all emballasje samles inn, sorteres, og blir gjenvunnet, samtidig som det b?r v?re en rettferdig fordeling av gjenvinningskostnadene. Dessverre er det slik at noen virksomheter st?r utenfor ordningen og dermed gj?r seg til gratispassasjerer, forklarer Jaana R?ine, administrerende direkt?r i Gr?nt Punkt Norge.
(Av Maren Bleskestad, Pressenytt)

Kontaktpersoner:
* Gr?nt Punkt, leder medlemskap Lars Brede Johansen, telefon 22 12 15 00
* Glava AS, innkj?pssjef Bj?rn Tangen, 90 53 59 13

Gr?nt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og b?lgepapp. I tillegg drifter Gr?nt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong p? vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.2000

Similar Posts