Milj?teknikk

Bedrifter p? S?rlandet kan spare 20 ? 30 % p? energieffektivisering

For bedrifter p? S?rlandet ligger det et stort potensiale i energieffektivisering. Samlet sett
kan et S?rlandsk n?ringsliv spare flere hunder millioner kroner p? et mer bevisst forhold til energiledelse. Str?mselskapet LOS har n? inng?tt avtale med Rejlers Consulting, et Nordisk r?dgivende energiselskap. Samarbeidet omfatter energir?dgivning mot bedrifter, og gjennomf?ring av energimerking av n?ringsbygg.
N?r det gjelder energieffektiviseringstiltak ligger en stor grad av inntjeningen i bevisstgj?ring av str?mforbruket, sier Geir T?nnesland, administrerende direkt?r i LOS.
P?lagt energimerking
Fra 2010 ble det ogs? obligatorisk ? energimerke n?ringsbygg. Sv?rt, sv?rt mange n?ringsbygg p? S?rlandet er ikke energimerket. Det er eier av bygget som har ansvaret for ? gjennomf?re energimerkingen. For oss som str?mleverand?r er det naturlig og ogs? kunne tilby denne tjenesten, sier Geir T?nnesland.
Kompetansemilj?
– Rejlers Consulting er det ledende kompetansemilj?et p? energimerking av yrkesbygg i Norge, og selskapet har et nasjonalt apparat for energimerking, sier Geir T?nnesland. Rejlers tilbyr ulike typer energir?dgiving b?de mot private og offentlige byggeiere, og er en n?ytral r?dgiver som setter kundenes behov i fokus.
Ledende akt?r
LOS er den st?rste str?mleverand?ren til bedriftsmarkedet i Norge, og Rejlers ser frem til ? utvikle samarbeidet med str?mleverand?ren.
– Rejlers har god erfaring med energimerking av private- og offentlige bygg over hele Norge, og mange av byggeierne ?nsker ogs? r?d om hvilke tiltak de b?r starte med for ? bli litt mer energieffektive enn de er i dag. V?r erfaring er at fokus p? energieffektivisering er sv?rt l?nnsomt for bedriftene, sier Linda Rabbe Haugen, fungerende divisjonsleder i Rejlers Consulting i Kristiansand. Basert p? de unders?kelser som er gjort blant bedrifter som har gjennomf?rt energieffektiviseringstiltak, ligger besparelsen p? mellom 20 og 30 prosent.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Geir T?nnesland, administrerende direkt?r i LOS, tlf. 45831503
Linda Rabbe Haugen, avdelingsleder Rejlers Consulting, tlf. 40222078

Fakta om Rejlers:

Rejlers Consulting er en r?dgivningsspesialist for offentlig og privat nettvirksomhet i Norge.
Selskapet er eid 51 % av Agder Energi AS, og 49 % av det svenske konsulentfirmaet Rejlers.
Selskapet har ca 100 medarbeidere og en omsetning p? vel 100 millioner kroner.
Gjennom h?y kompetanse og leveringsevne, skal Rejlers bidra til driftssikre, kostnadseffektive og fremtidsrettede l?sninger for v?re kunder.
Ambisjonen er ? bli Norges beste R?dgivningsspesialist p? energi- og nettvirksomhet. Hovedkontoret ligger i Kristiansand. I tillegg har Rejlers Consulting avdelingskontor i Flekkefjord, Lyngdal, Mandal, Evje, Arendal, Tvedestrand, Hamar og Drammen. Det arbeides med en videre ekspansjon og etablering flere steder i landet.
Om LOS
LOS er Norges st?rste str?mleverand?r i bedriftsmarkedet, og landets tredje st?rst kraftleverand?r totalt.
Kjernevirksomheten er str?mprodukter tilpasset kundenes behov. Selskapets egne kraftforvaltere minimerer kundenes risiko ved ? analysere r?vareb?rsene og de gjeldene str?mprisene.
Hovedkontoret ligger i Kristiansand med regionkontorer i Arendal og Lysaker utenfor Oslo.
LOS tilbyr str?m med opprinnelsesgaranti til b?de privat- og bedriftsmarkedet.
Selskapet er et heleid datterselskap av Agder Energi AS, og omsatte for 4,7 milliarder kroner i 2011.
I 2012 ble LOS k?ret til landets best likte str?mleverand?r av EPSI-Norway og ble k?ret til ?rets kundeservice i kategorien ?Energi? av TNS Gallup.
LOS er Milj?fyrt?rnsertifisert og medlem av Klimapartnere.0030

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Andriy Shmyhelskyy   #Caretosave Caretosave