Bedrifter redder fremtidens str?mnett

Ved ? koble ut str?mmen hos st?rre bedrifter i korte perioder reddes det norske str?mnettet fra ? g? i svart. I flere ?r er det jobbet for ? finne teknologiske l?sninger for ? selge tilbake tilgjengelig effekt til str?mnettet for ? unng? str?mutfall. Nyutviklet teknologi gj?r dette mulig. Nyvinningen gir store samfunnsmessige gevinster, sparer milj?et og er bedrifts?konomisk lukrativt.
De to Agder Energi-selskapene LOS, Norges st?rste str?mleverand?r i bedriftsmarkedet, og Enfo Group, som utvikler og opererer avanserte systeml?sninger for forbedret forbrukerfleksibilitet, har inng?tt en strategisk allianse hvor de kombinerer den tekniske innsikten fra Enfo med markedskompetansen fra LOS.
Fleksibilitet gir gevinst
– Mange norske bedrifter har stor grad av fleksibilitet i sine prosesser og har derfor mulighet til ? regulere str?mforbruket i bedriften, sier John Arild Raaen, konsernsjef i Enfo Group.
Det er hans team som har utviklet teknologien som n? blir gjort kommersielt tilgjengelig gjennom samarbeidet med LOS.
– Sagt enkelt vil bedrifter, kunne tjene gode penger p? ? stille effekt til r?dighet til oss som str?mleverand?r, f?r vi igjen selger tilbake til Statnett eller andre nettoperat?rer som benytter ressurser for optimalisert nettdrift og forbedret forsyningssikkerhet, sier Geir T?nnesland, administrerende direkt?r i LOS.
Kinderegg
Selskapene har utviklet et system hvor de tilbyr bedriftskunder med et visst volum i str?mforbruket tjenester basert p? aktiv styring av forbrukerfleksibilitet, en felles desk for fysisk markedsoperasjon og energistyring i kombinasjon med mer tradisjonelle str?mprodukter.

Enfo og LOS jobber n? med bedrifter som rett over sommeren skal tar i bruk systemet. I l?pet av h?sten vil markedsoperasjoner, produkter og tjenester tilbys i det nordiske energimarkedet.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Geir T?nnesland, administrerende direkt?r i LOS, mob. 458 31 503
John Arild Raaen, konsernsjef Enfo Group, mob. 949 82 482

Fakta om LOS:
? LOS AS er Norges st?rste str?mleverand?ren i bedriftsmarkedet, og blant de tre st?rste i privatmarkedet.
? I 2013 omsatte selskapets 62 ansatte for 3,9 milliarder kroner.
? I flere ?r har LOS ligget helt i toppen av nasjonale unders?kelser om best likte str?mleverand?r og kundeservice.
Fakta om Enfo:
? Enfo er en nordisk pioner innen for forvaltning av sm?skala energiproduksjon og forbrukerfleksibilitet.
? Selskapet utvikler og opererer avanserte systeml?sninger for forbedret forbrukerfleksibilitet, optimalisert drift av kraftsystemet og effektiv utnyttelse sm?skala kraftproduksjon.
? Gjennom sitt arbeid bidrar Enfo til forbedret ressursutnyttelse og forsyningssikkerhet til fordel for energiforbrukere, energiselskaper, milj? og samfunn.
Om LOS
LOS er Norges st?rste str?mleverand?r i bedriftsmarkedet, og landets tredje st?rst str?mleverand?r totalt.
Kjernevirksomheten er str?mprodukter tilpasset kundenes behov. Selskapets egne kraftforvaltere minimerer kundenes risiko ved ? analysere r?vareb?rsene og de gjeldene str?mprisene.
Hovedkontoret ligger i Kristiansand med regionkontorer i Arendal og Lysaker utenfor Oslo.
LOS tilbyr str?m med opprinnelsesgaranti til b?de privat- og bedriftsmarkedet.
Selskapet er et heleid datterselskap av Agder Energi AS, og omsatte for 3,9 milliarder kroner i 2013.
I 2012 ble LOS k?ret til landets best likte str?mleverand?r av EPSI-Norway og ble k?ret til ?rets kundeservice i kategorien ?Energi? av TNS Gallup.
LOS er Milj?fyrt?rnsertifisert og medlem av Klimapartnere.04120

Authors

Related posts

Top