Milj??deleggelse

Bedriftsledere ber den danske regjeringen v?re i ledelsen med h?yere ambisjoner innen energisparing foran oktoberm?tet i Europar?det

K?benhavn, 19. september 2014: Europeiske bedriftsledere har bedt den danske regjeringen om ? ta en lederrolle og ber om h?yere ambisjoner for energisparing innenfor EU-rammeverket energi og klima for 2030.
P? m?tet mellom European Alliance to Save Energy (EU-ASE) og den danske ministeren for klima, energi og bygning, Rasmus Helveg Petersen, oppmuntret seniorrepresentanter fra Europas ledende bedrifter, inkludert Danfoss, Kingspan, Knauf Insulation, Philips og Schneider Electric, den danske regjeringen til ? fortsette innsatsen med ? f?re sammen progressive medlemsland i EU, og sikre en avtale som er er fornuftig for milj?et, for forretningslivet og for framtiden til EUs borgere p? oktoberm?tet til Europar?det.
Den 17. juni 2014, som en del av et initiativ ledet av den danske regjeringen, samlet ministre fra syv EU-land (Danmark, Tyskland, Belgia, Hellas, Irland, Luxembourg og Portugal) seg for ? be kommisjonen om ? foresl? en binding av m?lene for energisparing, og at disse m?lene settes ambisi?st, som en del av pakken som skal fullf?res i Europar?det n?r det samles sent i oktober 2014.
P? vegne av EU-ASE sa deres president, Monica Frassoni:
? De siste hendelsene i Ukraina har vist EU hvor s?rbare vi er ovenfor hendelser som skjer utenfor v?r kontroll i andre deler av verden. Den raskeste og meste effektive m?ten vi kan s?rge for at v?r energiframtid er sikret i framtiden, er ? bruke mindre. Vi ber Danmark v?re en leder innen dette sp?rsm?let slik at vi kan sikre at Europar?det ser p? klima og energipakken gjennom deres ?yne, og dermed velger et bindende energisparingsm?l for 2030.
Europakommisjonen presenterte sitt forslag den 23. juli 2014. Dette hadde et m?l p? 30 % energisparing innen 2030 for Europa , men de har utelatt m?lets natur, bindende eller ikke p? EU-niv?, og overlatt dette til medlemsstatene ? bli enige om p? Europar?det den 23. og 24. oktober 2014. Medlemmene i EU-ASE argumenterer med at en binding av et m?l med 40 % energisparing vil kunne v?re kostnadseffektivt, og at det vil kunne st?tte ansettelser, ?ke konkurransedyktighet og vekst, og markant redusere behovet for import av energi, samtidig som det bidrar til en drastisk nedgang i utslippene av klimagasser.
Som nevnt i en nylig rapport fra British Institute for Public Policy Research, vil Europa ved ? velge en binding av et EU?omfattende m?l for energieffektivitet p? 35 % innen 2030, kunne kutte importen av gass med en tredjedel, noe som tilsvarer en stor del av EUs gassbehov som i ?yeblikket dekkes av Russland. EU er den st?rste import?ren av energi i verden. I Europa har den gjennomsnittlige str?mprisen ?kt med >30% i l?pet av de siste 10 ?rene. P? samme m?te har gassprisene steget med >40%. Europeiske policy-skapere m? realisere at Europa aldri vil kunne lede innen den billigste energien, og m? derfor lede innen minst forbrukt energi.
I tillegg kan det skapes opp til 2,59 millioner jobber i EUs bygningssektor alene innen 2030 med et ambisi?st m?l i henhold til en analyse som er utf?rt av European Trade Union Confederation.
Kontakt EU-ASE:
Michael Villa, Press Contact | +32 485 47 29 70 / +39 338 53 40 924
[email protected]
Kontakt Knauf Insulation:
Peter Isacsson, Nordic General Manager | +46 (0)706 45 00 06
Micaela ?dahl, Nordic Marketing Manager | +46 (0)705 68 88 84
Anne Brith Johansen Marked og kommunikasjon Norge | +47 901 68 711
Organisasjonen European Alliance to Save Energy (EU-ASE) ble etablert p? FNs klimakonferanse i desember 2010. Medlemmene inkluderer ledende Europeiske selskaper som 1E, CRUPE, Danfoss, Ingersoll Rand, Kingspan, Knauf Insulation, Opower, Philips Lighting, Schneider Electric og Siemens, prominente frivillige organisasjoner og stiftelser, inkludert European Climate Foundation og Kyoto Club. Les mer om EU-ASE p? www.euase.eu
Knauf Insulation er en del av Knauf Group, et familieeid globalt byggmaterialkonsern med en ?rlig omsetning p? mer enn ?5 milliarder. Som en av verdens ledende isoleringsprodusenter driver vi virksomhet i over 50 land og har flere enn 30 produksjonsanlegg som produserer glassull, steinull, ekstrudert polystyren (XPS), ekspandert polystyren (EPS) og ekstrudert polyetylen (XPE). Med flere enn 5000 ansatte er vi spesialister p? isoleringsproduksjon, forskning og utvikling. Vi tilbyr avanserte l?sninger for energieffektivitet for bygninger over hele verden. Les mer om oss og v?re produkter p? www.knaufinsulation.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy