Energisp?rsm?l

Bedring i norsk klimarapportering

Bedring i norsk klimarapportering
Andelen norske selskaper som rapporterer vokser. ?kningen i antallet selskaper som rapporterer til CDP har v?rt svak i en ?rrekke, men er n? den h?yeste

Andelen norske selskaper som rapporterer vokser. ?kningen i antallet selskaper som rapporterer til CDP har v?rt svak i en ?rrekke, men er n? den h?yeste siden starten. ?tte nye norske selskaper rapporterer i ?r.
Nordiske selskaper blir bedre til ? m?le karbongassutslipp og til ? innrapportere arbeidet som gj?res for ? h?ndtere klimaendringene. Imidlertid er norske selskaper underrepresentert i toppskiktet i CDPs rangering b?de av ?penhet om klimagassutslipp og klimastrategi (dvs. av kvaliteten i rapporteringen) og av resultater (n?r det gjelder reduksjon av karbongassutslipp). Dette kom frem i 2012-utgaven av det ?rlige prosjektet Carbon Disclosure Projects nordiske rapport om klimarapportering som kom ut i dag.
Rapporten, som analyserer rapportering om karbongassutslipp fra 145 av de st?rste selskapene i Norden, viser f?lgende:
Andelen norske selskaper som rapporterer vokser. ?kningen i antallet selskaper som rapporterer til CDP har v?rt svak i en ?rrekke men er n? den h?yeste siden starten. 31 selskaper av de 64 selskaper som er bedt om ? rapportere p? klimagassutslipp har gjort det i ?r (29 i fjor). Utvalget er de 64 st?rste selskapene p? Oslo B?rs.
?tte nye norske selskaper. Blant ?rets respondenter er det ?tte selskaper som n? rapporterer som ikke gjorde det i fjor (Statoil Fuel & Retail, Yara, Norwegian Property, REC, Nordic Semiconductor, Det norske oljeselskap, Evry og Gjensidige).
Kun ett selskap f?r toppkarakter for rapporteringen. Norske selskaper er sterkt underrepresentert i Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI), som viser de 26 selskapene som scorer h?yest m?lt for kvaliteten p? klimarapporteringen. Bare ett norsk selskap er med i CDLI (Atea). ?vrige norske selskaper har i gjennomsnitt samme score som de andre nordiske selskapene.
Atea, Ekornes, Storebrand og REC Group var de norske selskapene som scoret h?yest n?r det gjaldt resultater (B). Dette er en m?ling av de positive tiltakene selskapet har iverksatt for ? m?le og redusere klimagassutslipp. Bare to nordiske selskaper oppn?dde toppkarakter A (Nokia og Holmen).
H?y og rask ROI. Utslippsreduserende tiltak fortsetter ? generere h?y og rask avkastning p? investeringer. Av totalt 490 tiltak som er offentliggjort forventes 51 prosent ? v?re l?nnsomme innen tre ?r, og 27 prosent av disse innen ett ?r.
Lave ambisjoner for m?lsettinger ? noen unntak. Av totalt 145 som svarte oppga 103 minst ett m?l for ? redusere utslipp. Ca. 80 prosent av disse m?lsettingene n?r imidlertid ikke opp til det ambisjonsniv? som kreves for ? n? de oppgitte nasjonale og internasjonale m?l for karbongassutslipp p? lengre sikt.
? Investorer forventer at selskapene skal tenke mer p? hvordan de kan st? opp mot klimaendringene. Det er fortsatt noen selskaper som leder an og andre som n?ler, men den ?konomiske drivkraften for handling blir sterkere, akkurat som antallet investorer som ber om utslippsdata ogs? ?ker. Regjeringer som gjerne vil bygge sterke ?konomier b?r merke seg dette, sier Paul Simpson, administrerende direkt?r i CDP.
CDPs sp?rreskjema ber selskaper om ? legge frem informasjon om sine utslipp, sine m?l for ? redusere utslippene og sin vurdering av en rekke risikoer og muligheter forbundet med klimaendring ? fra h?yere karbonskatt til stigende havniv?er.
? Det er gledelig at det hvert ?r er flere selskaper som rapporterer om klimagassutslipp og klimastrategier, men dessverre skjer endringen alt for sakte. Det er mange norske selskaper i v?r portef?lje som vi gjerne skulle sett at rapporterte, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP.? Det er mange norske selskaper som gjerne kunne sett til de st?rste selskapene internasjonalt, hvor majoriteten har satt klima p? styrets dagsorden og integrert klima i selskapets strategi, sier Bergan.
Om CDP
Carbon Disclosure Project er et samarbeidsinitiativ der 655 institusjonelle investorer som representerer 78 billioner dollar har g?tt sammen for ? p?virke selskaper til ? rapportere om deres klimap?virkning. N? m?ler og offentliggj?r ca. 3.500 organisasjoner verden over karbongassutslipp og vannforbruk, sin vurdering av klimaendringene, vannrisiko og muligheter gjennom CDP for ? fastsette reduksjonsm?l. For ytterligere opplysninger, se www.cdproject.net.
Kontaktpersoner:
Jeanett Bergan, Leder for ansvarlige investeringer, KLP Kapitalforvaltning
E-post: [email protected], telefon: +47 92 03 85 89
Amanda Haworth-Wiklund, Direkt?r CDP Nordic
E-post: [email protected], telefon: +46 739 043 840
Emma Henningson, Project Manager, CDP Nordic
E-post: [email protected], telefon: +46 705 145726
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 313 milliarder kroner.1600

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy