Natursp?rsm?l

Befaring av aksjonen rundt ?Godafoss? ved Hvaler

– Kystverket og de interkommunale beredskapsfolkene arbeider n? p? spreng for ? begrense oljeutslippet s? langt det lar seg gj?re. Dette er en alvorlig situasjon og alle krefter settes inn i aksjonen, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.
Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og milj?- og utviklingsminister Erik Solheim skal i dag p? befaring for ? bli orientert av aksjonsledelsen.
Containerskipet ?Godafoss? grunnst?tte ca. klokken 20.00, torsdag 17. februar, p? Kvernskj?r, mellom Asmal?y og Kirk?y utenfor Hvaler. Den har trolig rundt 800 tonn tungolje om bord. Lekkasjene er i to tanker midtskips, med 250 tonn olje i hver.
Informasjon fra den p?g?ende aksjonen vil bli fortl?pende lagt ut p? Kystverkets nettsteder.
Kontakt pressevakt: 22 24 66 990000

Similar Posts