Milj?politikk

Bekreftet Infeksi?s lakseanemi i R?d?y kommune i Nordland

Krav til lukket badebehandling mot

Mattilsynet minner om at fra og med 01. januar 2011 trer krav om badebehandling i lukket behandlingsenhet i kraft. Bruk av skj?rt under badebehandling vil v?re forbudt fra og med denne dato.

Presisering
Mattilsynet har mottatt sp?rsm?l om muligheten for ? fravike kravet om lukket badebehandling, jamf?r unntak gitt i forskrift. Vi har belyst dette i vedlagte notat.
Unntaket er kun gitt for ikke ? legge begrensninger p? ny behandlingsteknologi. Det stilles strenge dokumentasjonskrav til eventuelle nye metoder.
Krav om lukket badebehandling
Konklusjonen er at dagens metoder for bruk av skj?rt vil v?re forbudt.
Mattilsynet ber om at alle virksomheter forbereder seg p? det nye regelverket.
Mattilsynet vil f?re tilsyn med at virksomhetene im?tekommer kravet og vil iverksette reaksjoner ved reglebrudd.
Kontaktpersoner i Mattilsynet:
Inger Fyllingen, seniorr?dgiver. HK fisk og sj?mat, tlf: 55 21 57 31
Lise Torkildsen, seniorr?dgiver. HK fisk og sj?mat, tlf: 55 21 57 230000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy