Milj?politikk

Bekreftet infeksi?s lakseanemi (ILA) i Skjerv?y-kommune i Troms

– Det uansvarlege fisket etter makrell som F?r?yane og Island har sett i gang i eit fors?k p? ? fiske til seg kvoteandelar er eit alvorleg trugsm?l mot makrellbestanden og det undergrev forvaltningssamarbeidet. Eg ser sv?rt alvorleg p? situasjonen, og eg har ogs? dr?fta saka med fiskerikommiss?ren i EU, seier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.
Etter gjeldande regelverk er det ikkje tillete ? lande fangstar av makrell fr? f?r?yske og islandske fart?y i norske hamner. Unntaket er dei 2000 tonn makrell som F?r?yane etter avtale med Noreg kan fiske i norsk ?konomiske sone.
Kontakt:
Pressevakt tlf. 22 24 66 99
Ekspedisjonssjef Johán H. Williams, tlf. 22 24 64 400000

Similar Posts