Milj?politikk

Ber om uttalelse fra VKM om hygieniske sider ved ? bruke slam og bunnfall fra fiskeanlegg som gj?dsel

Mattilsynet bestiller risikovurdering av dagens krav til hygienisering i forskrift om organisk

Bestilling sendt: 2010.10.08

Mattilsynet har behov for ? se p? dagens hygieneparagraf i forskrift om organisk gj?dsel og ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gj?re en risikovurdering av hvilke indikatororgaismer som egner seg for ? vise at produktene har v?rt gjennom en tilfredsstillende hygienisering for ? unng? sykdomssmitte til planter, dyr og mennesker.

Forskriften stiller krav til at produkter og bruken av dem, inkludert sannsynlig misbruk, ikke skal medf?re fare for overf?ring av sykdomssmitte til mennesker, dyr og planter. Videre heter det at produktene ikke skal inneholde salmonellabakterier eller infektive parasittegg og at innholdet av termotolerante koliforme bakterier (TKB) skal v?re mindre enn 2500 per gram t?rrstoff (TS).
I h?yre spalte er det lenke til forskriften.
Mattilsynet mottar gjerne skriftlige innspill p? dette utkastet innen 22. oktober 2010. Ikke alle innspill kan etterkommes, men de vil bli vurdert.
Mattilsynets bestillingsbrev til VKM er vedlagt nedenfor.
Kontaktperson i Mattilsynet
Torhild Tveito Compaore, r?dgiver i seksjon planter, ?kologi og GM, hovedkontoret
Tlf. 64 94 43 29
Last ned:
Bestillingsbrev til VKM: Risikovurdering av dagens krav til hygienisering i forskrift om organisk gj?dsel [pdf]
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy