Milj?politikk

Bergen blir pilotby for Redesign

– Nordomr?dene har alltid v?rt viktig for fiskeriene, og Barentshavet er oppvekst- og leveomr?de for noen av Nord?st-Atlanterens viktigste fiskeslag. Vi m? forvalte ressursene b?rekraftig for ? ha en levedyktig n?ring. M?lsettinga er at b?de vi og fremtidige generasjoner skal kunne h?ste av ressursene, sa fiskeri og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i sitt innlegg p? ?pningen av Framsenteret i Troms? onsdag.
Det nye senteret for klima og milj? i Troms?, Framsenteret, er et viktig element i Regjeringens nordomr?depolitikk. Senteret skal bidra til at Norge blir den beste forvalter av milj?et og naturressursene i nordomr?dene, til ? fremme forskningsmessig samarbeid mellom relevante nasjonale institusjoner, og gi nasjonal merverdi. Onsdag ble Framsenteret ?pnet av statsminister Jens Stoltenberg. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen snakket i sitt innlegg om klima- og milj?utfordringer for fiskerin?ringen.
– Overv?king av noen av v?re viktigste fiskebestander har vi lang tradisjon for i Norge. N? ?nsker regjeringa en mer helhetlig overv?king av de mer nordlige hav- og kystomr?dene gjennom satsinga ?BarentsWatch?. Dette er en sentral del av nordomr?desatstinga, og er et samarbeidsverkt?y som sikrer oss oppdatert og samordnet milj?- og tilstandsinformasjon ved for eksempel skipsulykker, og et bedre redskap for risikoberegninger ved aktiviteter til havs. Med dette viser vi omverdenen at vi har oversikt over det som skjer i Nordomr?dene, sa Berg-Hansen.
Kystverket er en av flere partnere i det nye Framsenteret, sammen med sentrale partnere som Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og andre akt?rer.
– Gjennom utstrakt samarbeid mellom ulike partnerne i senteret, og andre forskningsmilj?er nasjonalt og internasjonalt, har jeg tro p? at Framsenteret vil vi bli et samlingssted for utvikling av nyttig kunnskap for nordomr?dene, sa fiskeri- og kystministeren.0000

Similar Posts