Milj?teknikk

?Best Recycled Plastic Product 2013?

M?let med konkurransen er ? ?ke oppmerksomheten rundt verdien og anvendelsesomr?det av gjenvunnet plast, bidra til ?kt plastgjenvinning og sikre at brukt plast oppfattes som en ressurs, ikke avfall.
Siden lanseringen av konkurransen i 2009 har mange bedrifter fra en rekke europeiske land deltatt og bidratt til ? vise frem en mengde forskjellige produkter med ulike bruksomr?der, som alle har det til felles at de er fremstilt av gjenvunnet plast.
EPRO vil sammen med organisasjonene, PlasticsEurope, EUPR (europeiske plastgjenvinnere), EUPC (europeiske plastkonvertere og ACR +(europeisk kommuneorganisasjon) jobbe for ? f? frem det beste produktet fremstilt av gjenvunnet plast i 2013.
Design av plastemballasje, forbedrete innsamlingssystemer, mer avansert sorteringsteknologi kombinert med flere gjenvinningsmuligheter og produkter som inneholder gjenvunnet plast betyr at stadig mer plast kan gjenvinnes.
Derfor er det viktig at forbrukere og n?ringsliv fortsetter det viktige arbeidet med ? kildesortere plast slik at det kan gjenvinnes p? en fornuftig m?te.
EPRO tror det viktigste for ? sikre oppmerksomhet rundt gjenvinning av plast er ? vise frem produkter som inneholder gjenvunnet plast, b?de for ? vise forbrukerne at kildesortering gir resultater og for ? motivere bedrifter til ? ta i bruk gjenvunnet plast n?r nye produkter skal utvikles og produseres. M?let er ? sikre et effektivt og milj?vennlig kretsl?p for plast.
Konkurransen gir ogs? n?ringslivet anledning til ? vise hvordan de i praksis ut?ver samfunns- og milj?ansvar, og forbrukerne f? se hva deres milj?innsats som kildesorterere kan f?re til.
Om konkurransen
EPRO (European Association of Plastics Recycling and Recovery Organisations) inviterer produsenter fra Europa som produserer produkter som inneholder gjenvunnet plast til ? delta i ?Best Recycled Plastic Product). Det er mulig ? melde p? produkter helt frem 20. september 2013.
Under st?r alt man trenger ? vite for ? delta, og EPRO vil gjerne vite s? mye som mulig om deres produkter som inneholder gjenvunnet plast. EPRO vil bidra til ? dele produkteksempler over hele Europa ? selvf?lgelig uten kostnader for deltagerne.
F?lgende kreves for at produktene skal komme i betraktning:
Produktet m? inneholde en betydelig andel gjenvunnet plast (mer enn 50%)
Produktet m? ha blitt lansert i 2010 eller senere
Produktet m? v?re tilgjengelig i markedet og ha solgt minst en enhet
Produktet kan enten v?re rettet mot n?ringsliv eller det v?re rettet mot forbruker
Produktet m? v?re b?rekraftig ? relevant informasjon gis p? p?meldingsskjemaet
Produktet m? v?re produsert i Europa
Meld p? produktet her: http://www.epro-bestproduct.eu/
Fyll ut det web-baserte p?meldingsskjemaet, gi en kort beskrivelse av produktet og legg ved bilder av produktet(ene). Beskrivelsen skal underbygge de ovennevnte kriteriene. Det er ogs? mulig ? sende med annen utfyllende informasjon for ? presentere produktet.

En jury best?ende av representanter fra EPRO, PlasticsEurope, EUPR, EUPC and ACR+ vil vurdere bidragene og prekvalifisere tre produkter til finalen der konferansedelegatene vil stemme frem ?rets vinner.
Vinnerne blir k?ret p? Identiplast 2013 i Paris
Finalistene vill bli annonsert og vinneren vil bli k?ret p? IdentiPlast 2013 i Paris, 28-29 november. Vinnerne vil ogs? bli beh?rig presentert p? EPROs websider og i PlasticsEurope sin publikasjon ?Plastics Facts and Figures 2013, som distribueres i hele Europa.
EPRO h?per flest mulig bedrifter vil benytte denne anledningen til ? jobbe sammen for ? styrke kretsl?pet for ? fremme og styrke kretsl?pet for plast, og bidra til mer bruk av gjenvunnet plast i nye produkter og stimulere til ettersp?rsel av regranulat.
Kontaktperson
Eirik Oland
Head of EPRO Communication Group,?
E-post: [email protected]
Web: www.epro-plasticsrecycling.org

EPRO – European Association of Plastics Recycling and Recovery Organisations. EPRO is an association of the national organisations charged with organising and promoting recycling and recovery of plastics throughout Europe. Each EPRO member is working to meet and exceed requirements set by EU and national packaging directives.
Gr?nt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og b?lgepapp. I tillegg drifter Gr?nt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong p? vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.1000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Follo Fire   #Follo Indre   #UMB   #Veidekke Entrepren