Milj?politikk

Bestandsm?let for ulv er n?dd

For f?rste gang er det registrert tre helnorske valpekull innenfor yngleomr?det for ulv i Norge. Dette betyr at Stortingets vedtatte bestandsm?l for ulv er n?dd.
– At vi n? har n?dd Stortingets vedtatte bestandsm?l for ulv er sv?rt gledelig, sier statssekret?r Heidi S?rensen.
De to f?rste bekreftede ynglingene var i Kynna- og Slett?sreviret i Hedmark, begge innenfor det etablerte yngleomr?det for ulv i Norge. Den tredje ynglingen, i Linnekleppenreviret i ?stfold, har v?rt kjent siden tidlig i desember, men det har v?rt usikkerhet knytta til om reviret ogs? strekker seg inn i Sverige, og s?ledes m? defineres som et grenserevir. Nye sporinger p? sn? har n? bekreftet at ogs? ulveflokken i Linnekleppen-reviret er helnorsk.
Gjennom de forel?pige registreringene er det imidlertid ikke dokumentert intakte foreldrepar i noen av de tre helnorske ulverevirene med yngling. Det samme gjelder de to resterende helnorske revirene (Osdalen- og Julussa-reviret) hvor det ogs? ser ut til ? v?re endringer.
– Dersom det skulle vise seg at lederdyr er forsvunnet i et s? stort omfang er dette sv?rt bekymringsfullt. Jeg har imidlertid et h?p om at flere av disse individene blir gjenfunnet i det videre registreringsarbeidet utover vinteren, sier S?rensen.
Det er n? de regionale roviltnemndene i region 4 (Oslo, Akershus og ?stfold) og region 5 (Hedmark) som i fellesskap f?r forvaltningsmyndigheten for ulv, hvilket ogs? inneb?rer at de f?r myndighet til ? vurdere behovet for og eventuelt fastsette kvoter for felling av ulv.
– Jeg har stor tillitt til at nemndene som n? f?r overf?rt forvaltningsmyndigheten for ulven vil ut?ve denne p? en god og forsvarlig m?te, slik at bestandsm?let ogs? blir n?dd i 2011, sier S?rensen.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy