Klimasp?rsm?l

Biogass ? en del av l?sningen

Norge var varmere enn normalen i 2009, mens nedb?ren var som normalen.

For landet sett under ett er middeltemperaturen for ?ret 1,0 °C over normalen. Alle stasjonene har positivt avvik fra normalen. St?rst avvik er det i s?r?stlige deler av Finnmark og deler av Nord-Tr?ndelag med 1,5-2 ?C over normalen. Det meste av landet ellers har et positivt avvik p? 0,5 til 1,5 ?C. Ogs? p? Svalbard var det et varmt ?r med ?rsmiddel hele 2-3 °C over normalen.

Nedb?ren for Norge som helhet var som normalen for ?ret mens enkelte deler av ?stlandet og S?rlandet fikk 125-150 % av normalen.

Lufttemperatur

Middeltemperaturen for Norge som helhet for ?ret 2009 var 1,0 °C over normalen. Dette er den 19. h?yeste som er registrert for ?ret, Norge sett under ett. H?yest er 1990, 2006 og 1934 med 1,8 °C over normalen. For dette datasettet er det utarbeidet en serie tilbake til 1900.

H?yest middeltemperatur kom langs kysten fra Hordaland til Rogaland.

Sl?tter?y fyr (Hordaland) 8,8 °C (1,2 °C over normalen)
Kvits?y – Nordb? (Rogaland) 8,7 °C (1,1 °C over normalen)
Sola (Rogaland) 8,7 °C (1,3 °C over normalen)

Lavest middeltemperatur kom i fjellet i S?r-Norge og p? Finnmarksvidda.

Juvvassh?e (Jotunheimen) ?3,6 °C (forel?pig ingen normal)
Sognefjellhytta (Jotunheimen) ?1,9 °C (1,2 °C over)
Suolovuopmi – Lulit (Finnmark) ?1,7 °C (0,7 °C over)
Sandhaug (Hordaland) ?1,5 °C (forel?pig ingen normal)
Sihccajavri (Finnmark) med ?1,4 °C (1,7 °C over).

Den h?yeste maksimumstemperaturen i ?r er m?lt p? Gulsvik II (Buskerud) med 34,2 °C 3. juli.

Den laveste minimumstemperaturen ble m?lt p? R?ros Lufthavn (S?r Tr?ndelag) med ?36,8 °C 18. desember.

Nedb?r

Basert p? observasjoner fra v?rstasjonene var nedb?ren i Norge som helhet 100 % av normalen i 2009. Dette er det 35. v?teste ?ret for landet som helhet i serien som er utarbeidet tilbake til 1900. V?test er 1983 med 125 %.

Nedb?ren for desember har v?rt under normalen for det meste av landet. Bare noen enkelt stasjoner p? kysten av S?rlandet og Rogaland samt i Finnmark har f?tt nedb?r over normalen. Dette har resultert i lavere prosenter sammenliknet med kartet som ble laget frem til og med november.

Enkelte deler av ?stlandet og S?rlandet har f?tt 125-150 % av normalen i ?r. St?rstedelen av S?r-Norge fikk 100-125 % av normalen mens den nordligste delen av Nordland og det meste av Troms og Finnmark fikk 75-100 %. Det meste av Hordaland, M?re og Romsdal og Tr?ndelag fikk ogs? bare 75-100 % av normalen.

Mest nedb?r

Kvamskogen – Jonsh?gdi (Hordaland): 2979 mm (95 % av normalen)
Takle (Sogn og Fjordane): 2888 mm (91 %)
Eik – Hove (Rogaland): 2527 mm (118 %)
Modalen III (Hordaland): 2359 mm (forel?pig ingen normal)

Minst nedb?r

Saltdal (Nordland): 200 mm (69 % av normalen)
Skj?k II (Oppland): 260 mm (94 % av normalen)
Lesja – Svanborg (Oppland): 296 mm (78 %)
Banak (Finnmark): 311 mm (90 %)
Cuovddatmohkki (Finnmark): 327 mm (86 % av normalen).

Eik – Hove (Rogaland) har m?lt den st?rste d?gnnedb?ren i ?r av stasjonene som er med i tabellen med 117,5 mm 12. januar. Nedb?rstasjonen Opstveit (Hordaland) m?lte imidlertid 143,0 mm den 20. november.

En fyldigere gjennomgang av ?ret 2009 presenteres i midten av januar.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy