Milj?politikk

Biokraft AS f?r 37, 4 millioner til biogassproduksjon

4 millioner til produksjonsanlegg for biogass. Produksjonen vil gi en brutto biogassmengde tilsvarende 75 GWh. Biokraft har inng?tt en samarbeidsavtale med AGA som skal avta all produsert gass og oppgradere den til drivstoffkvalitet. Blant andre busselskapet AtB ?nsker ? benytte biogass til sine busser i Trondheim.

– Enova har kartlagt et biogasspotensiale i Norge p? ca 6 TWh

Similar Posts