Klimasp?rsm?l

Boligeiere vil investere i energieffektivisering

(Oslo, 10. mars 2010) Veolia Milj? har med virkning fra dags dato inng?tt samarbeidsavtaler med GL?R Partner AS og HRR Milj? AS som gjelder transportlogistikk. Partene vil samarbeide om ? optimalisere og effektivisere transportaktiviteter i Hedmark og Oppland.

Alle tre selskapene har kunder i hele Mj?s-omr?det, men har hovedsete og tyngdepunkt i hver sin Mj?sby. M?lsettingen er at selskapene fortsatt hver for seg skal v?re sterke selvstendige akt?rer i markedet. Milj?hensyn, kostnadsfokusering kombinert med h?y servicegrad og tilgjengelighet er bakgrunnen for samarbeidet.

Selskapene er godt innarbeidede akt?rer i avfallsmarkedet, og har lang erfaring og kompetanse innen faget. Med en slik felles plattform vil vi effektivt kunne utnytte eksisterende infrastruktur og selskapenes ulike ressurser.

Partene vil ogs? evaluere om samarbeidet kan videreutvikles innen andre omr?der som omlastning, behandling, nedstr?msl?sninger etc.

For mer informasjon,
Bj?rn Kopstad, divisjonsdirekt?r Veolia Milj?, Divisjon Nord-?st
Telefon: 900 84 933
E-post: [email protected]

Elisabeth Haukaas Bjerke, daglig leder GL?R Partner AS
Telefon: 952 17 636
E-post: [email protected]

Paal Kvernvolden, daglig leder HRR Milj? AS
Telefon: 909 29 900
E-post: [email protected]

Om Veolia Milj?
Veolia Milj?-konsernet er Norges ledende milj?- og gjenvinningskonsern. Det har en omsetning p? ca. 3 milliarder kroner, har 1.233 ansatte og h?ndterte over 1,3 millioner tonn avfall i 2009. Veolia Milj? er 100 % eid av det internasjonale milj?konsernet Veolia Environmental Services.

Les mer: http://www.veoliamiljo.no

GL?R Partner AS
GL?R Partner AS eies av morselskapet GL?R iks, eid av Lillehammer kommune, Gausdal kommuner og ?yer kommune. Selskapet ble opprettet som et interkommunalt selskap i august 1983. GL?R betjener ca. 40.000 personer og ca. 19.500 husholdningskunder, mens GL?R Partner AS betjener n?ringslivet. GL?R iks hadde i 2009 en omsetning p? ca. 63 millioner og GL?R Partner p? ca. 32 millioner. Totalt har GL?R ca. 40 ansatte.

Les mer: http://www.glor.no/

HRR Milj? AS
HRR Milj? AS tilbyr tjenester innen avfall og gjenvinning til private, n?ringsdrivende og det offentlige. Selskapet leverer avfallstjenester i Hedmark og Oppland, samt nordre del av Akershus ned til Dal. I 2009 omsatte HRR Milj? for ca. 81 millioner kroner, og hadde 42 ansatte. Selskapet opererer rundt 30 lastebiler / vogntog, og ca. 3.000 avfallscontainere.

Les mer: http://www.hrr.no/0000

Similar Posts