milj?

Borregaard er k?ret til Norges smarteste

Borregaard er k?ret til Norges Smarteste Industribedrift i konkurranse med 43 andre industribedrifter i Norge. Bedriften vant fordi de gjennom aktiv teknologibruk og kontinuerlig omstilling har blitt sv?rt produktive, noe som har gitt selskapet god vekst og l?nnsomhet. Prisen ble delt ut p? Industrikonferansen 2014.
? ?ke norsk produktivitet st?r h?yt b?de p? den politiske og p? n?ringslivets agenda. Gjennom konkurransen ?Norges Smarteste Industribedrift? har Norsk Industri og Siemens utfordret norske industribedrifter om hvordan de utnytter teknologi for ? jobbe smartere, ?ke produktiviteten og skape konkurransefortrinn. Hele 44 industribedrifter over hele landet har konkurrert om prisen.
Borregaard har utmerket seg ved ? v?re i forkant i ? ta bruk smart teknologi for ? ?ke produktiviteten, samtidig som de har drevet kontinuerlig omstilling og funnet l?nnsomme markeder i utlandet. I fjor satt selskapet ny produksjonsrekord. I tillegg har de skapt bedre HMS-forhold og flere spennende arbeidsplasser.
– Norske industribedrifter lever i t?ff konkurranse med industri i lavkostland, og derfor m? vi jobbe smartere og v?re innovative for ? v?re konkurransedyktige. Det er det en prestasjon ? produsere hjemme i Norge og samtidig selge med god l?nnsomhet til utlandet. Dette har Borregaard lykkes godt med, sier jurymedlem og strategiprofessor Torger Reve ved Handelsh?yskolen BI.

Stort produktivitetspotensial
Borregaard har kommet langt innen produktivitet, og kan v?re et forbilde for mange andre.
– Borregaard har gjort mye smart og vi h?per mange blir inspirert av de har f?tt til. V?re erfaringer er at mange norske industribedrifter har et stort potensial innen automatisering og produksjonsstyring. I enkelte tilfeller kan smartere teknologibruk bidra til flere titalls prosent ?kning i produktiviteten. Selv om h?y innovasjonstakt og utvikling er viktig, finnes allerede mye av teknologien som kan gi forbedringer. Det handler om ? se mulighetene for ? ta den i bruk, sier konserndirekt?r Anne Marit Panengstuen i Siemens.

Viktig satsningsomr?de
For Norsk Industri er produktivitet og smart teknologibruk et av bransjeorganisasjonens viktigste satsningsomr?der.
– Gjennom denne konkurransen har vi sett at det finnes gode eksempler som Borregaard p? effektiv produksjon og h?y produktivitet i norsk industri. Men en utfordring i et h?ykostland som Norge er at vi m? f? opp produktiviteten og forbedre ressursutnyttelsen. Derfor m? vi l?re av bedrifter som Borregaard om hvordan smart bruk av teknologi skaper ?kt produktivitet og konkurransekraft. Dette har ikke bare stor betydning for l?nnsomheten for den enkelte bedrift, men ogs? avgj?rende betydning for velferden i landet v?rt, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direkt?r i Norsk Industri.

Kontaktperson:
Christian Jahr, informasjonssjef, Siemens AS
Mobil: +47 95 22 60 88
E-mail: [email protected]
Mer informasjon om konkurransen: www.smartindustri.no www.facebook.com/NorgesSmartesteIndustribedrift

F?lg oss p? Sosiale Media: www.facebook.com/SiemensNorge

Om Siemens
Siemens er en global akt?r som utvikler h?yteknologiske og innovative l?sninger for industri, energi, byer og helse. Selskapet er verdens st?rste leverand?r av b?rekraftige og milj?vennlige l?sninger, og over 40 prosent av omsetningen p? 82,4 milliarder euro kommer fra virksomhetens gr?nne portef?lje. I over 160 ?r har Siemens satt tydelige spor i utvikling av nye teknologil?sninger for hele verden, og med 360.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller selskapet en viktig rolle ogs? n?r det gjelder fremtidens utfordringer. Den norske virksomheten til Siemens har cirka 2000 medarbeidere fordelt p? 17 lokasjoner og omsetter for over 6 milliarder kroner. Det norske hovedkontoret, som er et av Norges mest energieffektive bygg, ligger i Oslo. 0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bauer Energi   #IVT   #Per Christian Olsen