Natursp?rsm?l

Bruken av milj?vennlige transportmidler ?ker i Framtidens byer

som Statistisk Sentralbyr? offentliggj?r i dag. Tilbudet av gang- og sykkelveier ?ker ogs?.
I 2009 utgjorde gjennomsnittlig daglig milj?vennlig transportmiddelbruk i Framtidens byer 37 prosent av det totale transportmiddelbruket

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy