Milj?teknikk

Bruker milliarder p? forskning

16-05-2013 08:36 A/S Norske Shell Mobilitet, bevegelse av varer og mennesker, er selve livsnerven i den globale ?konomien. _ ?kt ?konomisk vekst bringer nye muligheter til millioner av mennesker, men vi m? ogs? ta ansvar n?r antallet biler forventes ? tredobles innen 2050, sier Tor Arnesen, administrerende direkt?r i A/S Norske Shell.

Mobilitet, bevegelse av varer og mennesker, er selve livsnerven i den globale ?konomien. _ ?kt ?konomisk vekst bringer nye muligheter til millioner av mennesker, men vi m? ogs? ta ansvar n?r antallet biler forventes ? tredobles innen 2050, sier Tor Arnesen, administrerende direkt?r i A/S Norske Shell.
Arnesen bes?ker Shell Eco-marathon som er ett av Shells bidrag for ? tenke milj? innen transportsektoren og arrangeres i Rotterdam denne uken. Tusenvis av studenter fra hele Europa er samlet for ? vise frem og teste noen av verdens mest energieffektive kj?ret?y ? og muligens fremtidens teknologi.
_ Biler fra fjor?rets arrangement kunne teoretisk sett kj?re strekningen Kristiansand – Troms? p? drivstoff tilsvarende en liter bensin. Enkelte kunne ogs? kj?re tur retur. Det er helt utrolig, men kanskje kan komponenter fra konkurransen brukes til videre utvikling innen transportbransjen? Det er dette som er grunnlaget for ? lage en konkurranse som Shell Eco-marathon. Vi ?nsker ? inspirere neste generasjon av ingeni?rer til ? tenke l?sninger for verdens energiutfordringer ved ? utvikle nye l?sninger, sier Arnesen.

En voksende global befolkning og ?kende velstand gj?r at presset p? mobilitet er ?kende. Antall biler er ventet ? tredobles p? verdensbasis innen 2050, samtidig som luftfart og skipsfart er i sterk vekst.
_ Som energileverand?r er det viktig at vi som selskap ogs? tar ansvar for milj?et der vi kan. Vi tror verden i mange ?r fremover vil trenge fossilt brensel, men vi tror p? en utvikling der vi av hensyn til milj?et vil se en st?rre sammensetning av energikilder. I Norge er elbil et alternativ for mange. Utviklingen av biodrivstoff er godt i gang, og Shell har blant annet satset stort p? bioetanol i Brasil som reduserer co2 utslippet med 70 prosent sammenlignet med vanlig bensin. I Shell Eco-marathon ser vi ogs? bruk av kilder som eksempelvis hydrogen og solceller, som begge kan bli mer vanlig innen transportsektoren i fremtiden, sier Arnesen.
Han trekker ogs? fram drivstoffet GTL, som er en gassbasert diesel med langt lavere partikkelutslipp enn vanlig diesel.
_ I Norge har vi gjennom vinteren blandet inn opp til 50 prosent GTL i v?r diesel p? ?stlandet. Dette er et spennende produkt vi tror kan v?re et bidrag for ? unng? h?ye lokale utslipp som preger luftkvaliteten i Oslo og andre byer i Norge i kuldeperioder.
Shell bruker milliarder p? forskning og utvikling av smartere produkter som skal bidra til redusert innvirkning p? milj?et b?de innen land-, luft- eller sj?transport.
_ Det finnes nok dessverre ingen ?silver bullet? som l?ser verdens milj?utfordring over natten. Men det er viktig at alle bidrar med det de kan, som vi eksempelvis gj?r ved ? utvikle mer energieffektivt drivstoff. Vi m? anerkjenne viktigheten av transportsektoren som livsnerve i samfunnet, og med det som utgangspunkt finne de riktige l?sningene for en b?rekraftig fremtid, avslutter Tor Arnesen.
Shell har v?rt aktiv i Norge siden 1912. V?re virksomhetsaktiviteter inkluderer leting og produksjon av olje og gass (oppstr?m), og raffinering, salg og markedsf?ring av petroleumsprodukter (nedstr?m). V?rt hovedkontor ligger i Sola kommune utenfor Stavanger. Oppstr?msvirksomheten har ogs? kontorer i Kristiansund og Aukra, mens nedstr?msvirksomheten blir ledet fra Oslo.
V?re virksomheter i Norge
A/S Norske Shell er en betydelig akt?r i Norge, og er det st?rste internasjonale olje- og gasselskapet p? norsk sokkel. Shell er operat?r for oljefeltet Draugen og gassfeltet Ormen Lange i Norskehavet.
Shell har et nettverk p? om lag 420 biliststasjoner og er representert i alle landets fylker.
Totalt sysselsetter A/S Norske Shell rundt 1.000 personer.
Ansvarlig energi
Ansvarlig drift i samsvar med v?re kjerneverdier ?rlighet, integritet og respekt for mennesker, samt innsats for ? redusere milj?konsekvensene av v?r virksomhet, er avgj?rende for ? m?te den energiutfordringen verden st?r overfor, og sikre v?r suksess p? lang sikt.0600

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy