Klimasp?rsm?l

Bunnstr?m og blanding i Nordishavet

Priv. til red.
Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim vitjar Kathmandu 22. og 23. mars 2010 for ? f?lgje opp det norske fredsarbeidet.
Solheim skal ha samtalar med toppleiarane i fredsprosessen mellom anna for ? dr?fte den politiske utviklinga. Fredsprosessen er i ein kritisk fase. Noreg har lenge aktivt st?tta opp om arbeidet for fred i landet.
Under reisa vil Solheim ?g sj? n?rare p? norsk bistand til Nepal. Dei seinare ?ra er norsk bistand til landet trappa opp. St?tte til stabilitet og fredleg, langsiktig utvikling er prioriterte omr?de. Bistanden var p? om lag 260 millionar kroner i 2008.
Ein ber presse som ynskjer ? delta p? heile eller deler av reisa ? ta kontakt for ytterlegare informasjon.
Pressekontakt: Informasjonsr?dgivar Trine J?ranli Eskedal, e-post: [email protected], mobil 415 21 639 (med p? reisa).0000

Similar Posts