Klimasp?rsm?l

Buskerudhus fylt med milj?bomber

(Oslo 26.3.10) Milj?bedriften RENAS opplever et stort tilfang av nye medlemmer. I l?pet av 2009 kom det mer enn 300 nye bedrifter inn p? medlemslisten. Nylig kunne de hedre elektronikkbedriften ASTI fra Selbu som medlem nummer 2500. Veksten ser heller ikke ut til ? stanse. Bare i l?pet av januar og februar i ?r har 55 nye medlemmer meldt seg inn.

Administrerende direkt?r i RENAS, Gunnar Murvold, er meget forn?yd med situasjonen.
– Desto flere bedrifter som melder seg inn, jo mer farlig avfall f?r vi h?ndtert slik at det ikke slipper ut i naturen. Vi er glad for ? se en ?kning i antall bedrifter som gj?r som ASTI, og tar sitt milj?ansvar p? alvor, sier Gunnar Murvold.
Da ASTI nylig tegnet medlemskap i RENAS, ble de medlem nummer 2500 i returselskapet. P? sp?rsm?l om hvorfor ASTI valgte RENAS som sitt returselskap trekker Henning Holt, adm.dir. i ASTI fram nettsiden.
-Oversiktlig og informativ WEB-informasjon var avgj?rende, sier Holt.
ASTI, eller AS Tr?ndelag Industrielektronikk som er det formelle navnet, sysselsetter i dag 53 ansatte. I lokalene i Selbu lages det b?de kretskort og andre elektronikkomponenter, i tillegg til ferdige elektronikkprodukter. Alt etter hva kundene trenger ? f? produsert. Likevel er kanskje ikke Selbu et sted man forventer ? finne et h?yteknologiselskap. Men Henning Holt mener forutsetningene er til stede.
-Den viktigste forutsetningen er at det finnes erfarne og kompetente som utgj?r en stabil arbeidskraft. Utover dette s? er i enkelte tilfelle viktig ? ha n?rhet til teknologibyen Trondheim, der knoppskyting av teknologibedrifter skjer kontinuerlig, selv om Selbu er ca. 40 minutter derfra, forteller Henning Holt i ASTI.
Samfunnet er fult av milj?gifter som RENAS h?ndterer. I 2009 ble det samlet inn totalt 46 083 tonn elektrisk avfall, det tilsvarer 3100 trailerlass. Blant annet ble det samlet inn 1,5 tonn komponenter med verdens farligste, beryllium. 1,2 tonn kvikks?lvkomponenter, 3,2 tonn radioaktive r?ykvarslere, 40,6 tonn kondensatorer med PC.
– Milj?giftene m? ut av kretsl?pet, og derfor er det viktig at bedrifter tar sitt milj?ansvar og melder seg inn i RENAS. Vi sikrer at v?re medlemsbedrifters elektrisk avfall blir h?ndtert, milj?gifter tatt ut, og materialer gjenvunnet, sier Murvold.

—————————————————————————————————————–
RENAS er en ideell organisasjon som p? vegne av medlemsbedriftene administrerer en landsdekkende innsamlings- og behandlingsordning for n?ringselektroavfall. RENAS eies av EFO og Elektro og Energi ? en bransjeforening i Norsk Industri med 50 % hver. RENAS samler inn og behandler alle typer kasserte elektroprodukter. De mest kjente milj?gifter som plukkes ut er kvikks?lv, bly, kadmium, PCB, asbest, ioniske kjerner (fra r?kvarslere) og noe bromerte flammehemmere.
RENAS har over 2500 medlemsbedrifter. Noen av de mest kjente er Statoil, Hydro, ABB, Siemens, Hafslund, Glamox osv.

For mer info : Kontakt administrerende direkt?r Gunnar Murvold, tlf. 22135201,mobil 930 86 796, eller epost: [email protected] .0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #NGU   #PCB   #SFT   #Svalbard