Energisp?rsm?l articles

Bare Schengen og E?S engasjerte i sosiale medier under Senterpartiets landsm?te.

Bare Schengen og E?S engasjerte i sosiale medier under Senterpartiets landsm?te.

Senterpartiets vedtak om ? jobbe for utmelding av Schengen skapte stort engasjement i sosiale medier, i f?lge eMinds politiske medieanalyse for uke 14. Men selv om vedtaket om kj?nnsn?ytral verneplikt ogs? skapte mange medieoppslag, viser rapporten at det var lite debatt om denne saken i de sosiale medier.…

Forventet nedgang p? Oslo Lufthavn

Trafikktallene for Oslo Lufthavn i mars viser en nedgang i passasjertallet p? 3,7% i forhold til mars 2012. Denne nedgangen var forventet p? grunn av p?sken som tradisjonelt er en uke med sv?rt lite forretnings trafikk. P? innlandstrafikken var nedgangen 8,7%, noe som gjenspeiler en rolig p?skeuke.…
Top