Milj?politikk

– Cermaq tar milj?ansvar

Som havbruksselskap tar vi ansvar for egen milj?p?virkning, sier Cermaq-sjef Geir Isaksen.

Konsernsjef Geir Isaksen i Cermaq mener at det er en feilslutning ? vurdere havbruksn?ringen p? antall villaks i norske elver.

Styrk villaksen, ikke svekk oppdrettsn?ringen
Debatten og kritikken har i den senere tid g?tt i retning av at oppdrettsn?ringen b?r vurderes ut fra antall villaks i elvene.
– Dette er en feilslutning. N?ringen m? vurderes ut fra egen verdiskapning og hvilke milj?p?virkninger den har, sier Isaksen, og legger til at andre forhold som p?virker villaksen ogs? m? evalueres.
Angrepene p? oppdrettsn?ringen kan v?re en alvorlig avsporing, og kan i verste fall
hindre de viktige og riktige tiltakene for ? ta vare p? villaksbestandene.
– Skal vi lykkes med ? styrke villaksen, m? vi vite at vi setter inn de rette tiltakene. Vi i Cermaq ?nsker ? bidra til at vi b?de har en sterkt og b?rekraftig oppdrettsn?ring og rikelig med villaks i norske elver, sier Isaksen.
Cermaq-sjefen mener det vil v?re enklere ? finne de gode l?sningene uten den steile konfrontasjonslinjen som har preget debatten s? alt for mye den siste tiden.

Mer utsett av smolt i norske elver?
– I Canada har vi erfart at faktorene som p?virker villaksen er komplisert og sammensatt. I ?r hadde den viktige stillehavslaksene Sockeye rekordstor tilbakekomst, stikk i strid med de dystre sp?dommene som kom fra kritikerne.
Dette viser at det er mer sammensatte faktorer som p?virker villaksens ve og vel.
Cermaq-sjefen registrerer at amerikanerne i Alaska driver en vellykket forvaltning av egne laksebestander gjennom betydelig utsett av smolt.
– Kanskje er dette noe som kan brukes mer i Norge ogs?, sier han.

?penhet
?penhet er viktig for ? sikre en redelig og kunnskapsbasert debatt.
– Vi er ?pne og fortelle hvilke resultater vi oppn?r og hvordan vi oppn?r dem, sier Isaksen.
Forskning og utvikling er viktig i Cermaq. Det bruker ?rlig nesten 100 millioner kroner p? egne forskingsstasjoner i Dirdal, L?nningdal og i Chile.
– Et viktig forskningsomr?de for oss er hvordan vi kan redusere lusep?slag p? laksen ved ? styrke laksens immunforsvar, sier han.
Mainstream som har virksomhet i Nordland og Finnmark, har lave niv?er p? lakselus.
– Vi har ikke overskredet tiltaksgrensene for lus i Norge, og har i ?r behandlet mindre enn noen gang, sier Isaksen. Selskapet jobber m?lrettet mot r?mning, og har i ?r ingen r?mninger i sin oppdrettsvirksomhet globalt.

Lenker
http://www.cermaq.com
0000

Similar Posts